Endring av dimming lys via FH

Ønsker å endre innstillingene på led spotter da de lyser litt for mye når de er stilt inn på minimum i app/bryter. Går dette Ann å endre i FH app eller må det gjøres på annen måte. Fjærbelastet trykkbryter m/ fibaro dimmer 2

Dette kan du stille manuelt ved å justere parameter 1 for Fibaro Dimmer 2:

parameter

1 Like

Ok. Slik ser det ut nå. Hvilke verdier skal stå hvor mener du?

Mvh Jone Heggheim
Tlf 48286404

For “parameter” set du 1. For “lengde” set du 1. For “verdi” lyt du prøve deg fram med ein verdi mellom 1 og 98. Viss ljoset sloknar når du dimmar heilt ned så har du gått for lågt og må prøve med ein høgare verdi. :slight_smile:

1 Like

Fungerte! Tusen takk for god hjelp :+1::smiley:

Mvh Jone Heggheim
Tlf 48286404

1 Like