Energiforbruk for Adaxovner?

Hei

Er det mulig å få utvidet Adax-adapter til å inkludere effekt/forbruk for Adax wifi-ovner? Det hadde vært fint å fått dette opp i FH under “Klima” under “Energi”.

I Adax-appen får jeg oversikt over forbruk, per definerte rom i alle fall (et rom kan inneholde flere ovner). Det forutsetter nok at jeg har valgt hvilken effekt ovnen yter i appen. Men dataen er uansett tilgjengelig, slik at det burde gå an å få det til dersom dataen blir overført til FH.

Er det tanker om en videreutvikling av Adax-adapter?

Mvh
Espen

1 Like