Energiforbruk for Adaxovner?

Hei

Er det mulig å få utvidet Adax-adapter til å inkludere effekt/forbruk for Adax wifi-ovner? Det hadde vært fint å fått dette opp i FH under “Klima” under “Energi”.

I Adax-appen får jeg oversikt over forbruk, per definerte rom i alle fall (et rom kan inneholde flere ovner). Det forutsetter nok at jeg har valgt hvilken effekt ovnen yter i appen. Men dataen er uansett tilgjengelig, slik at det burde gå an å få det til dersom dataen blir overført til FH.

Er det tanker om en videreutvikling av Adax-adapter?

Mvh
Espen

2 Likes

Hei!
Adax skal nå rapportere kWh.

2 Likes

Jeg har flere Adax ovner, men ingen av dem viser energiforbruket i FH. Hva kan årsaken være?

1 Like

Regner med du har oppdatert til siste versjon av FH-appen? Det tok litt tid før det kom igang hos meg. Synkroniserte på nytt og forsøkte etterhvert å avinstallere og reinstallere Adax i Playground, uten at jeg kan si noe konkret om det faktisk hadde betydning. Men uansett så ser jeg at momentanforbruket ikke vises, det er kun forbruket over tid som framgår.

1 Like

Samme her. Har sjekket at Futurehome er oppdatert. Gikk inn og trykket på “play”-knappen til Adax i Playground (usikker på hvorfor den var av for jeg har ikke vært der inne og endret noe, og den hadde kontakt med alt i går). Ovnene er oppdatert i Klima med riktig temperatur. Minst én ovn står på og varmer for harde livet, men det står null watt på ovnene under Energi og alt vises på Andre.

1 Like

Ja, jeg har siste versjon av FH.
Nå har jeg sletter Adax og koblet den til igjen. Viser fortsatt ikke forbruk.

Samme her. Har utført sync i Playground som oppdatering sier, men ingen forbruk rapportert.


Dersom totalforbruk (i kWh) for ovnene framgår under data for hver enkelt enhet og legger seg til som energiforbruk i klima-søylene i energidiagrammet, så tenker jeg dette er i henhold til oppdateringsbeskrivelsen som sier"Adax devices now report total energy consumption in kWh since installation." Momentanforbruket (i watt, W) vises ikke for ovnene (selv om ovnene er synlig under Klima i Energi-oversikta), og det aktuelle momentanforbruket fra ovnene legger seg vel da inn under “Andre”. Jeg er imidlertid enig i at det hadde vært best om momentanforbruk fra ovnene også ble synlig. Kanskje det også kommer i en senere oppdatering?
Slik d er nå har jeg i alle fall mulighet til å gå tilbake å sjekke hvor mye energi ovnene har brukt.

1 Like

Ja det er mulig du har rett. Men jeg tolket at så lenge Adax rapporterer kWh, vil det komme opp i sanntid forbruk som vist over i mitt innlegg. Tipper det kun er en mindre oppdatering for å få dette til da enhetene allerede er oppført hvor de hører hjemme.

1 Like

Adax har selv ikke startet å rapportere kW siden dette vil gi vesentlig mer spørringer i systemet. Men tipper det kommer etterhvert som ny nettariff kanskje kommer på plass :slightly_smiling_face:

Så derfor er det riktig at kun kWh time rapporteres og ikke sanntidseffekt (kW/W)

2 Likes

Vil jo gjerne vite hvor mye energi den bruker i sanntid samlet uten å måtte gå inn på hver enhet. Ellers er det jo ikke noe poeng at de dukker opp på energi. Men mest av alt ville jeg gjerne visst hvor mye den bruker er time/dag/uke måned i forhold til hverandre og annet, men jeg finner ikke en mulighet til det i Tibber heller, så da ligger det vel på Adax.

1 Like

Er det noe nytt i denne saken? Får fremdeles ikke opp noe live effektforbruk fra Adax. er det mangel på data fra Adax?

1 Like

Hei
Adax raporterer ikke live forbruk desverre