Feil på FIMP flyt - viser ikke variabel

Hei,
jeg har lagt en flyt for å styre utvendige screens. Jeg har lagt det for 1 måned siden og det virket kjempe bra.

Nå ser jeg at det er noen feil på flyten. Først og fremst, starte dato er helt feil. Se på snip:

Jeg har lagt en lokal variabel

Når jeg åpner den “Set variable” element, finner jeg det:
image
og det er ikke mulig å velge TempSalaGiochi.

Jeg treffer samme problemet også på “if condition”

Antakeligvis flyten skal fungere bra.

Her er koden:

{
 "Id": "6BFrl6sirKfGfa7",
 "ClassId": "kvi9ECMru0CHuGJ",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2024-02-17T14:10:26.674353317+01:00",
 "UpdatedAt": "2024-03-16T09:01:27.20681948+01:00",
 "Name": "Shades down if Sala Giochi is warm",
 "Group": "Shades",
 "Description": "If T>24C roll-down shades in Sala Giochi. When T<22 or after sunset, roll-up shades.",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Temp in sala giochi",
   "SuccessTransition": "14",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_temp/ad:47_2",
   "Service": "sensor_temp",
   "ServiceInterface": "evt.sensor.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "float"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1058,
    "y": 182
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": "21.8999996185303 C"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Set HotSalaGiochi False",
   "SuccessTransition": "13",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "HotSalaGiochi",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 130,
    "y": 838
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Set HotSalaGiochi True",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "HotSalaGiochi",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 572,
    "y": 590
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "action",
   "Label": "Publish timeline",
   "SuccessTransition": "12",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "Sala giochi warmer than 24C, rolling down shades",
      "message_no": "Sala giochi warmer than 24C, rolling down shades",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 576,
    "y": 744
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "action",
   "Label": "roll down shades",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:46_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 572,
    "y": 904
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "action",
   "Label": "Roll up shades",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:46_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 100,
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 141,
    "y": 973
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "14",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Set TempSalaGiochi",
   "SuccessTransition": "15",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "TempSalaGiochi",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1046,
    "y": 353
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "15",
   "Type": "if",
   "Label": "Is Sala giochi warm?",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "HotSalaGiochi",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "16",
    "TrueTransition": "17"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 408,
    "y": 194
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "16",
   "Type": "if",
   "Label": "Is it warmer than 24C?",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "TempSalaGiochi",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 24,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "8"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 570,
    "y": 374
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "17",
   "Type": "if",
   "Label": "Is it colder than 22?",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "TempSalaGiochi",
      "Operand": "lt",
      "RightVariable": {
       "Value": 22,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "18",
    "TrueTransition": "19"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 124,
    "y": 403
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "18",
   "Type": "if",
   "Label": "Is it after sunset?",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "DayNight",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "sunset",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "20"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 259,
    "y": 543
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "19",
   "Type": "action",
   "Label": "Publish timeline",
   "SuccessTransition": "7",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "Sala giochi colder than 22C, rolling up shades",
      "message_no": "Sala giochi colder than 22C, rolling up shades",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 27,
    "y": 602
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  },
  {
   "Id": "20",
   "Type": "action",
   "Label": "Publish timeline",
   "SuccessTransition": "7",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "Rolling up Sala Giochi shades after sunset",
      "message_no": "Rolling up Sala Giochi shades after sunset",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 256,
    "y": 686
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}

Hei,
jeg kan bekrefte at flyten fungerte utmerket i dag. Zip screens rullet ned når temp steg over 24C. Temperatur forble ganske behagelig i Sala Giochi (lekestua) etterpå.
Til slut rullet zip screens opp igjen ved solnedgang, som planlagt.

Men jeg kan ikke se riktig variabler på FIMP, og det er ganske irriterende.

Er det en bug som skal fikses?