Fibaro wall plugg automatisk av?

Har en fibaro wall plugg til ventilasjon, den er satt opp som varmeapparat, for å få den til å rapportere under klima.
Da har man ingen knapp for å slå av/på, men har i alle moduser at den skal være på, da jeg ønsker ventilasjon skal gå uansett.
Problemet er ved brannalarm når jeg har programert at den skal stoppe, så vil den ikke slå seg på igjen etterpå. Samme med strømbrudd, da blir den værende av.
Eneste måte å få den på, er å trykke manuelt på knapp på pluggen.
Hvordan skal man få den til å slå seg på automatisk?

Har du valt denne innstillinga her under brannalarm?

Viss denne er på så skal alt gå attende til slik som det var før alarmen gjekk.

1 Like

Ja, har det. Har også prøvd å merke av for manuelt på etter alarm. Men så lenge den er under klima, virker det ikke.
No skal jo ikke brannalarmen gå så ofte, men strømmen går jo flere ganger i året. Og da er det jo umulig å få startet ventilasjon hvis man er borte… siden det ikke er på/av knapp i appen.

Enkleste løsning er å bytte type til apparat eller vifte, da får du av/på-knapp tilgjengelig, forbruket flyttes til apparat, men definitivt enkleste løsning, og du kan da få den til å slå seg på igjen automatisk etter brannalarm.

Alternativt for å få den under klima - flytt enheten til et rom med temperaturføler, da får du en temperaturslider på rommet.
Lag snarvei for å slå på ventilasjon → denne setter du til å sette temperatur i rommet til 40° (vil i praksis slå på pluggen).
Lag en snarvei til om du vil ha mulighet til å slå av → denne setter du til å sette 5° i rommet ( slår av plugg).

VIKTIG! Ikke sett denne slideren i nærheten av faktisk romtemperatur, da vil den slå seg av og på hele tiden når temperatur varierer.

2 Likes