Finne døgnets tre laveste pristimer

Jeg prøver å få til en flow som finner de tre timene i døgnet med lavest pris s.a. jeg kan sette varmtvannsverederen til å være påskrudd disse timene. Fra før har jeg en noe “brutish” måte å finne de to timene om natta med lavest gjennomsnitt, og har den på da, men i våre dager er plutselig prisen lav midt på dagen i helgene og på helligdager, så vil heller se på døgnet som helhet (naturligvis justere for noe lavere nettleie på natta).

Er det noen som har et eksempel å dele? Jeg klarer å lagre prisene fra Tibber i et array of floats, men skjønner ikke hvordan jeg kan lage en for-løkke som går gjennom og registrerer de x laveste timene.

3 Likes

@espen Er det mulig å hente ut prisene hver time det kommende døgnet fra den prisdataen vi bruker på huben for å lage energi flows?
Tenker da typisk via transform noden som brukes for å hente pris og averege pris?

Jeg har nå laget en helt idiotisk, 15000 kodelinjer lang, flow som faktisk får dette til, selv om den bruker over 3 sekunder på å kjøre. Men jeg vil mye heller ha en smidig løsning som tar det via en golang-kode-node - men skjønner ikke hvordan variablene brukes der, og er heller ikke bevandret i golang. So any input much appreciated.

(Hvis noen er interessert i den idiotiske koden, er det bare å si fra)

Så den klarer å hente ut hver time fra futurehome sin pris sak?
I så fall er jeg interessert :smiley:

Hei
Nei, jeg henter prisene fra Tibber-APIet, men det blir vel kanskje det samme, selv om det fordrer at du er Tibber-kunde…

AAh skjønner. Ja da hjelper det lite, da jeg ikke er tibber kunde :slight_smile: