Fjerne virtuell sensor

Lagde ein virtuell sensor frå ein flow…men klarte å slette flowen utan å fjerne enheten. Klarar ikkje finne ut korleis eg skal slette den. Nokon forslag?

Ligg han i lista under “Registry” og “Things”/“Devices”? I så fall kan han vel slettast med “Delete”-knappen der.

Om du ikke får fjernet med metoden over :arrow_up:, kan du finne ID på enheten og skrive den inn her (mener adapter er flow)

http://futurehome-smarthub.local:8081/fimp/registry/admin - ny hub
http://cube.local:8081/fimp/registry/admin - gammel hub

Du må være på samme nettverk som smarthuben om du skal besøke en av de addressene.

Hei!
Fekk du fjerna den virtuelle sensoren @janbanan?
Eg gjekk i same fella, og har ei virtuell einheit eg gjerne skulle vorte kvitt… Prøvde både delete under “Things” og å fjerne den vha. adresse i “Settings”…

Det gjekk etter ein del forsøk i thingplex registry admin. Løysinga var å finne rett ID. Har ikkje anledning til å sende skjermdump frå mobilen, men kan sende seinare om du ikkje får det til.

Trudde eg hadde funne rett ID, fekk endåtil exclusion report i message stream, men einheita dtår framleis på lista. Font om du sender skjermdump, så kan eg prøve igjen i kveld🙂

Eg har samme problem -klarer ikkje å slette. Sletting gir “evt.registry.delete_thing_report not implemented” i message stream. Exclusion event dukker også opp i message stream, men mine 4 virtuelle enheter nekter å la seg slette…

Gjorde nokon forsøk heime no. Adress i adressefeltet og flow i adapterfeltet fungerte. Også der eg hadde sletta flowen som lagde den virtuelle enheten. Elles fungerer unregister funksjonen i floweditor om ein ikkje har sletta flowen…

2 Likes

Takk! Fekk det til til slutt :slight_smile:
Adressa som stod på min device fungerte ikkje, men brukte adressa til flowen. Då ordna det seg.
Adressa på min device hadde eit anna format pga. at eg rota inn enocean då eg sette opp den virtuelle einheita.

Det meste ordnar seg med tunga beint i munnen :wink:

Ah, då fekk eg og det til.Tusen takk for god hjelp!

Alle virtuelle devicer ble sletta; men: eg lagde ein flow som skulle starte Sonos, noko den gjorde. Men eg var ikkje heilt fornøyd med det eg hadde laga, så eg sletta alt. No har det seg slik at Sonos starter slik eg definerte i denne flowen, uansett kva for ein snarvei eg no kjører, til alle tider. Og det fins ikkje spor av denne “magiske” (sletta) flowen, og det fins ingen virtuelle devicer som kan knyttes til dette. Er det nokon som aner kva som kan ha skjedd hos meg? Evt. kor kan eg finne igjen denne flowen slik at eg får fjerna det skikkelig? Forsøkte å koble frå Sonos -då slutta den å starte, men straks eg la den til igjen, så starter Sonos ved kjøring av vilkårlig snarvei. Litt slitsomt.

@haavardeikeland Send en epost til support@futurehome.no så skal vi få sett på saken :slight_smile:

1 Like