Forbruksmåling?

Finnes det noen produkter som FH støtter for forbruksmåling? Noe i samme “kategori” som Elko smartTag? Så jeg får målt forbruk på spesifikke kurser?

Hei :slight_smile:
Man kan f.eks bruke relé som støtter 16A på 16A kurser.
Selv bruker jeg denne på varmepumpen kun for å måle strømtrekk

1 Like

Hadde det vært mulig å få se kode for avlesningen fra rele ? Jeg prøver både fra app/mobil og i things plex , men får ikke opp forbruk fra rele . Ville brukt 0 watt på vv tank som indikasjon på at den var “mett” . Har rele fra starter pakke /FH/

Har du @ThomasR funnet en måte å lese av nåtids forbruk på rele?

Jada , det gikk egentlig lett når jeg bare leste bruksanvisning . Du kopierer bare effekttriggeren om er stanard og setter inn filter for kWh , istedenfor W . Riktig nok fortsetter trigger å vise W , men trigger variabel er da kWh . Legger kode for HAN her og VV og eksempel her Best Practice Development - Thingsplex / Advanced flows - Futurehome

Ser det blir en smule for avansert for meg som nettopp har begynt å leke med dette🙈 Finnes det en enklere oppskrift på hvordan futurehome rele kan brukes for å vise nåtids forbruk? Tenker en string med 2 beredere som følger: strømpris under snitt slår på rele 1, og når watt måling på rele 1 er <500, rele 2 på. Har du @ThomasR noe forslag her?

Nei det finnes ingen enkel oppskrift . Dette må du løse i trinn . Start med å lage en flow i appen på mobil , som leser watt fra rele og deretter utfører en shortcut. Så instalerer du thinkplex, ser på den autonasjohen du laget fra appen , og tar ett og ett skritt derifra. Lag gjerne mobil sutomasjon, og ta kontakt på nytt…

Takk @ThomasR for tips/innspill, selv om det er litt vanskelig for meg å forstå🤦‍♂️ Har holdt på en del i thingsplex tidligere, men da med helt basic ting. så dette blir liksom hakket videre for meg.

har nå kopiert status vv flowen din, og får rele til bereder 1 å lese av hvert 10 min. har og laga en automasjon i appen som sier at når bereder 1 <500 så skal bereder 2 på. da ser eg at kwh i triggeren i denne automasjonen oppdaterer seg hver 10 min slik som vv flowen din tilsier. men trenger nok en forklaring på variable og transform nodene dine i status vv flowen, og hvordan dette brukes til å finne nåtid forbruk på berederen. slik at eg videre får funskjonen eg ønsker:

ved gitt strømpris bereder 1 på. når bereder 1 er “mett”, bereder 2 på.

ta koden på de transformene du ikke forstår så skal jeg forklare . Se på global variablene under context , så blir det enklere ?

Føler meg ganske noob @ThomasR, men får prøve:

set variable noden med label powervv, hva gjør den?

“Id”: “4”,
“Type”: “set_variable”,
“Label”: “PowerVV”,
“SuccessTransition”: “8”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: 0,
“ValueType”: “”
},
“IsVariableInMemory”: false,
“Name”: “PowerVV”,
“UpdateGlobal”: true,
“UpdateInputMsg”: false
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 275,
“y”: 402
},
“TypeAlias”: “Set variable”

så har vi transform node med label vvon:

“Id”: “8”,
“Type”: “transform”,
“Label”: “VVON”,
“SuccessTransition”: “5”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: {
“Expression”: “(PowerVV - PowerVVToday - PowerVVLastDay)*6”,
“IsLVariableGlobal”: true,
“IsRVariableGlobal”: false,
“IsTargetVariableGlobal”: true,
“IsTargetVariableInMemory”: false,
“LVariableName”: “PowerVV”,
“RValue”: {
“Value”: 0,
“ValueType”: “int”
},
“RVariableName”: “”,
“Rtype”: “var”,
“TargetVariableName”: “PowerVVLastHour”,
“TargetVariableType”: “float”,
“Template”: “”,
“TransformType”: “calc”,
“ValueMapping”: [
{
“LValue”: {
“Value”: 0,
“ValueType”: “float”
},
“RValue”: {
“Value”: 0,
“ValueType”: “int”
}
}
],
“XPathMapping”:
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 265,
“y”: 576
},
“TypeAlias”: “Transform”

kanskje hvis eg forstår disse 2, så klarer eg å komme litt videre selv🤞

Den første setter PowerVV til 0.0 . Forbruk …

Den andre setter PowerVV til PowerVV - PowerVVToday - PowerVVLastDay)*6 , som da er ett estimat for forbruk siste time ( Kjører rutine hver 10 ende minutt derav gange 6 ) .

MEN poeng er at målere viser TOTAL KWH nå , og effekt nå.

En vv tank vil typisk trekke 3-4 kwh pr døgn . Leser du av total effekt kwh kl 2400 og så hver time siden det vil differansen vise “lade effekt” siden 2400 …

@ThomasR Tror eg gir opp, så får eg heller ta det opp igjen når eg har holdt på en del med thingsplex. men synes det er rart når en kan se faktisk forbruk i watt inne på releet i futerhome appen, at en ikkje enkelt kan lese dette av i en node i thingsplex.

du kan jo lese det av , men du må da først sende en “send data” kommando , vente og så ha en trigger for den meldinga. det er lettere å legge i en egen flow , som så lagrer globalt.