Heat-It z-TRM

Har en z-trm koblet opp på mine varmekabler på stue(varmefolie). Har tidligere fungert ok med bare å inkludere å sette varme og bruke romføler. Har under siste vært litt misfornøyd med reguleringen da det har vært så store variasjoner, så ville heller prøve å sette den opp til litt mer stabil gulvvarme og heller la varmepumpa ta seg av de store svingningene.

Men nå er det helt krise, 39 grader i gulvet, varmekablene drar 4kw selv om det er satt på 10 varmegrader i appen og jeg har skrudd av termostaten men likevel er det full varme på.


Hei. Her har du nok overbelastet termostaten og rele har brent seg fast. Disse termostatene er ikke godkjent for mer enn 3,6kw forrankoblet med 16A sikring. Så her er det noe veldig feil… er dette koblet opp av elektriker?

Den var montert da jeg kjøpte huset, løste seg ved at jeg stilte termostat på 40grader og så slo det inn slik at den lampa begynte å indikere varming og så fikk jeg stilt ned.

Men jeg kan egentlig ikke ha denne termostaten på et så stort gulv da ? Eller kan de programmeres inn til maks strømtrekk ?

Okei, da høres d ut som brent relé

Denne termostaten må da uansett byttes. Spørsmålet er om d egentlig sku vært 2 soner

Ok. Den regulerer normalt igjen nå da. Virker bare som den hang seg opp