Heatit termostat, kanaler i app?

Hei, ny her og helt grønn. Har varme i hele huset og Heatit termostater. De fungerer greit problemet er når jeg prøver å koble de opp i Futurehome appen. Den la seg inn men i displayet sto det «Err» og i appen viser den bare et «?» Kan stille grader fra appen men ikke stort mer.

  1. Ser det står jeg skal velge kanaler. Finner ikke noe alternativ for dette i app?

  2. Jeg har stilt inn 32 grader i gulvet iflg termostaten men appen ser ikke ut til å gå lengre enn 30. Hvordan gjør jeg det?

Hei og velkomen til forumet! :slight_smile:

At du får “Err” i displayet når du legg til kan skje sjølv om termostaten vert lagt inn på rett måte. Viss du berre får eit spørsmålsteikn så er det nok noko gale. Kanskje termostaten ikkje er lagt inn skikkeleg? Får du opp namnet (“Heatit Z-TRM3”) eller berre eit nummer (“zw_111_222_333”)? I sistnemnde høve så har han nok ikkje kome rett inn. Då ville eg ha prøva å ekskludere og inkludere på nytt.

Så til dei to andre spørsmåla dine:

  1. Kanalar vel du under den aktuelle eininga, i toppen av menyen (merkt med raud firkant):

  2. Eg trur diverre ikkje du får stilt høgare temperatur via appen enn 30 grader per i dag. Legg gjerne inn eit ynskje om dette på Canny viss det ikkje allereie er føreslege: https://futurehome.canny.io/

1 Like

Hei og takk for raskt svar!

Finnes det noen måte jeg kan «justere ned» gradene i termostaten slik at når den nå viser 32 grader kan jeg heller kalibrere den til en plass under 30 men fortsatt ha samme temp som i dag? Det gir meg jo noen flere justeringsmuligheter fra appen om den bare går til 30…?

Har også fibaro dimmer 2 i alle rom. Her la jeg heller ikke inn noen kanaler da jeg ikke skjønte hvor jeg fant det her heller. Disse virker likevel som de skal mot Hub og app så langt jeg kan se. Kan dimme opp, ned og ser effekt forbrukt. Er det nødvendig å velge kanal her da? Evnt slette og legge inn alt på nytt med riktige kanaler…?

/Marius

Hvis du har Z-TRM3 med gulvføler så er det kanal 2 og 4 som må legges i ønsket rom. De andre velger du ingen rom og ingen type.

Du kan kalibrere tempføleren med +/- 4 grader iht manualen.

1 Like

Når det gjeld Fibaro Dimmer 2 så bør du bruke kanal 1, og leggje kanal 0 og (vanlegvis) 2 under “ingen rom” og med funksjonalitet “anna”. Du treng ikkje inkludere på nytt for å gjere dette, det er berre å endre det via app.

1 Like

Det var jeg ikke klar over. Forstår jeg det riktig at det kan gjøres med parametere via Futurehome (jeg har gulvsensor)?
image

Det står at du kan kalibrere med parameter men du må nesten finne ut hvilke verdi som representerer fra - 4 til 4, men du kan også gjøre det fra panelet

Yes, skal undersøke litt. :+1:

Fant forresten dette ;

Parameter 10, Parameter Size 1. Room sensor calibration (A)
NB. To set a negative value, use 256 and subtract the desired value.
VALUE DESCRIPTION
-60 to 60 -6.0°C to 6.0°C. Default is 0 (0.0°C)

Da er 3 grader verdi 30, mens -3 grader er (256 - 30) = 226

1 Like

Takk, veldig nyttig info! Skal få testet dette på et litt for kjølig baderomsgulv. :slight_smile:

For oppsett med de “vanligste” produktene er det laget support artikler her;