HeatIt Z-push wall controller

Når jeg legger til denne i appen dukker den nå opp som en Qubino enhet der eneste innstilling jeg kan velge er sirene.

Jeg har flere av disse bryterne og tidligere gikk de inn som det de skulle, altså som bryter til f.eks lysstyring. Jeg har reconnected en av de bryterne jeg tidligere hadde i nettet som jeg benyttet til lysbryter, etter reconnecting dukker også den opp som en Qubino scene.

Noen som har noen tips?

Hei!
Dette så veldig merkelig ut, og noe jeg aldri har hørt om før.
Anbefaler å ta en telefon til supporten for å få undersøkt dette nærmere :smiley:
Tlf: 23 50 68 47