Heatit Z-TRM3 + Aqara Temp sensor mot Tibber

Newbie problem :melting_face::
Montert Heatit Z-TRM3 til varmekabler på bad. Denne sitter på utsiden av badet.
Ingen ekstern sensor da det ikke ønskes kabling.
Men montert en Aqara temp sensor på innsiden som er definert som hovedsensor for Heatit Z-TRM3 og lagt i samme rom (Bad)
Heatit Z-TRM3:
CH0 = Døpt varmekabler, da det er denne kanalen som integreres mot Tibber.
CH1 = Rom: Bad. Type: Termostat
CH2 = Ikke rom eller type
CH3 = Ikke rom eller type
CH4 = Ikke rom eller type
Aqara:
Rom: Bad. Type: Sensor
Scenario:
Ønsker ca 21 grader på bad, og satt temp til 21.
Men i gang ligger det jevnt på 20 grader, og varmekablene står derfor “konstant” på i påvente at det skal bli 21 grader i gangen. Mens det nå er ca 25grader på badet.
Er det mulig å få dette til å funke? Eller er disse delene ikke smarte nok til å klare seg uten kabling?Hei!
Dessverre vil ikke dette fungere :confused:
Grunnen til dette er at termostaten styrer seg selv. Huben forteller ikke termostaten om den skal av eller på, men hvor mange grader den skal være. Deretter gjør termostaten tolkningen om den selv skal av eller på, basert på sine egne målinger.

En løsning her kunne vært å montere en trådløs termostat på innsiden, f.eks Heatit Z-temp2. Denne kan linkes til et relé i koblingsboksen på utsiden, der termostaten står i dag. Siden termostaten går på z-wave, må også reléet gjøre det. Kan da anbefale Heatit ZM-relay.
Kan hende dette ble litt mye info til å begynne med, men bare skrik ut om det er noe som var uklart!

Godt og forståelig svar👍
Så lenge forslaget du beskriver, fungerer, så bør det la seg ordne…

Bare irriterende at Elektroimportøren ikke nevnte dette ved bestilling og montering av Strømkontroll,
at det ikke ville virke uten kablet føler (ekstern/gulv), men istedenfor anbefalte en Aqara temp føler som enkelt kunne styre Heatit - Termostat Z-TRM3 via FH🙈

#learningbyfailing

1 Like

Hack som kanskje kan funke via automasjoner i thingsplex er å ha en trigger på aqaraen som setter temperatur på termostaten til 30c om tempen på badet er under for eksempel 20.5c og 10c om tempen er over 21.5c.

Jeg har ikke sett på thingplex ennå, men er det et form for programmerbart opplegg ville jeg trodd dette kan funke. Hvis ikke ville jeg foreslått det som feature request.