Heatit Z-TRM3

Et av badene mine har ikke mulighet for temperaturmåler i gulvet. Hvilken muligheter har Heatit Z-TRM3 for å måle temperaturen i gulvet/rommet (og bruke til regulering)?

Velkomen til forumet! :blush::+1:

Z-TRM3 har innebygd romfølar, så du vil kunne lese av (og styre etter) romtemperatur sjølv om du ikkje har golvfølar.

Så bra. Antar at den innebygde romføleren fungerer tilfredsstillende. Dvs. ikke lar seg påvirke i særlig grad av temperatur i bryteren?

Jeg har et annet rom der bryteren står utafor rommet; Vil man alternativt kunne bruke ekstern sensor? F.eks. multisensor?

Eg tør ikkje svare for nøyaktigheita då me ikkje har nokon slike sjølve (me har Z-TRM2fx hjå oss). Eg vil likevel tru at dette skal vere i orden. Dette var problematisk i tidlegare generasjonar av Z-TRM/Multireg, så eg vil tru og vone at Heatit har lært noko av det. :wink:

Viss du har sjølve termostaten ståande utanfor det aktuelle rommet så kan du kople til ein (kabla) ekstern romfølar.

1 Like

Det er mulig å bruke romsensor på Z-TRM3. Slik som @Torfinn sier så ble det fjernet på Z-TRM2fx versjonen da intern varme påvirket sensoren.

Det er også mulig å bruke en kablet ekstern romsensor.

For en termostat bør en bruke en av sensorene som er kompatibel med termostaten og ikke en multisensor.

2 Likes

Fler som har problem med at z-trm3 ikke skifter temp ved modusbytte?
Ene termostaten lysterer fint, men den andre henger igjen. Er samme hos en kollega.

Jeg opplevde nettopp at mine trm2fx hang seg opp som du nevner. Jeg tok sikringen på de og da virket de igjen etterpå.
Dette er så klart en midlertidig løsning og håper ikke dette skjer flere ganger.

Er nok ikke samme problem.

Så termostaten vil ikke kunne reguleres via huben ved hjelp av en multisensor? Jeg har den gamle regulatoren på utsiden av rommet, så det ville vært veldig nyttig.

Du kan sette på en ekstern sensor på innsiden som er kablet rett igjennom veggen :slightly_smiling_face: @Tommy

Det er jeg klar over, men det er skap i veien.

Hei,

Bedre seint enn aldri har jeg hørt.
Jeg har brukt denne sammen med en romføler fra Aqara som et lagt på gulvet. Basert på temperaturen målt på gulvet blir da heatit satt til 24 eller 19 grader (altså av eller på).

Det fungerer veldig bra.

Det er ikke lagt ned gulvføler i bulvet bad/dusj!
Jeg har Z-TRM2fx på bad/dusj begge står utenfor rommene(bad/dusj) og problemet er da at det er temperaturen i gang/kjøkken som styrer temperaturen i bad/dusj.
Mener vel at en kablet ekstern romføler kan plassere i bad/dusj…? MEN er det mulig å benytte en kablet “floor sensor” og bare legge den fritt ovenpå/ned mot gulvet?

Det er ikke noe problem. Jeg har to, hvor jeg har plasser føleren i en slik boks:

1 Like

Supert, takk!

1 Like