Hvordan bruke temperatursperren på gulvsensor - Heatit Z-TRM3

Hei,
Har installert termostaten Z-TRM3 mot Z-Water vannbåren varme rele og har både intern luftsensor og gulvsensor i termostaten aktivert (AF). Dette gjør at releet aktiveres basert på gjennomsnittstemperaturen mellom luft- og gulvsensoren. Dette skaper en del unøyaktighet.

Det jeg lurer på er om hvis jeg legger gulvsensoren i et annet rom (eller ingen rom) vil da gulv temperatursperren (27 grader) i termostaten kunne fungere mot releet?
Alternativt, er det noen måte å få releet til å bare basere seg på lufttemperaturen, men at temperatursperren på gulvet fremdeles fungerer?

CleanShot 2022-09-23 at 17.44.53

AF modus er at du bruker rom sensoren som setpunkt, men at den begrenser max 27 på gulvføleren.

1 Like

Det er ikke slik min termostat fungerer. Med AF, så bruker termostaten gjennomsnittstemp mellom internsensoren og gulvsensor som målt temperatur. Hvis jeg da har 20 grader setpunkt, så slås varmen av hvis lufttemp er 17 og gulvtemp er 23. Dette kan jeg unngå ved å flytte gulvføleren til “ingen rom”, men da slås ikke varmen av hvis gulvføleren måler over 27 grader (når maks er satt til 27).

Hei!
Her tenker jeg det beste er å assosiere termostaten til z-water. Altså du linker termostaten i det aktuelle rommet til sin respektive kanal/reléutgang på z-water. Det gjør at den sender av/på kommandoer som speiler termostatens eget relé. Det gjør at den sender “av” om den når 27 grader, selv om snittet eller rom-tempen ikke er oppnådd.

  1. Sett selve termostaten til AF.
  2. Bruk kun romtemperaturen i appen.
  3. Assosier termostaten med gruppe 2 → den respektive kanalen på z-water.
    Supportartikkel på assosiasjon
    image