Heatit Z-TRM3 med Heatit Z-Temp2

Er det noen som vet om Heatit Z-Temp2 kan brukes som ekstern romføler til Heatit Z-TRM3?

Nei, du må ha kabla romfølar for å få til dette.

Takk for svar! Jeg er ingen ekspert, men burde ikke dette være en enkel sak å løse? :slight_smile: Det er jo ikke så “smart” hvis man er avhengig av en kablet sensor for å trigge en bryter…

Løsningen ble å bytte ut Heatit Z-TRM3 med et Heatit Single relè 16A og Aqara sensor som kan plasseres fritt…

1 Like

Det er nok ei betre løysing på problemstillinga di, ja. :relaxed::+1:

Hei.
Fikk du dette til å fungere? Jeg har også gammelt bad med lysbryter og termostat på utsiden av rommet. Jeg vil at romtemperaturen skal styres av Aqaraen inne på badet og ikke av temperaturen i gulvet. Jeg er fortsatt litt fersk på Futurehome, så kom gjerne med tips om hvordan du løste det.

Hei. Jeg løste dette med å bytte ut termostaten med et Heatit Single relè 16A og Aqara sensor (romføler).
I ditt tilfelle vil det da fungere å bytte ut termostaten du har på utsiden med Heatit ZM Single Relay 16A og sette på et blindlokk: https://www.elektroimportoren.no/heatit-zm-single-relay-16a/4512671/Product.html?utm_source=TradeTracker&utm_medium=Affiliate&Affiliate=TradeTracker

Men denne trenger å stryes etter temperatur, og da kan du bruke en romføler du kan plassere der du ønsker på badet, om du ikke har gulvføler Her brukte jeg da Aqara Temperature Sensor, og den kan plasseres hvor som helst: https://www.elektroimportoren.no/aqara-temperature-sensor/94289/Product.html

Disse kobles sammen i et rom i Futurehome, og releet jobber ut fra signaler fra romføleren på temperatur ift temperatur du har definert i Futurehome.

Med Heatit Single relè 16A og Aqara sensor sammen, så har du ikke mulighet til å se eller gjøre noe direkte på en termostat med display på veggen, da alt styres gjennom Futurehome-appen.
Et annet alternativ da er evt å bruke en Heatit Z-TRM3 som sensor inne på badet i stedet for Aqara for å ha et display som viser temperatur, men den må da kobles til strøm. Jeg har forsøkt å bruke Heatit Z Temp-2 her, men det har jeg ikke fått til å fungere, så endte opp med Aqara som romføler.

Jeg gjorde dette på stua da jeg ikke hadde gulvføler og ville at temperaturen skulle styres ut fra en annen del av rommet enn der releet er koblet til.

1 Like

Takk for raskt svar.

Jeg vil gjerne benytte noe som er beregnet for varmekabler da de termostatene har noen funksjoner utover å bare fungere som et relé. Jeg får se litt på det, jeg trenger en tilsvarende løsning i andre rom i huset.