HJELP! Brannvarslere går bananas

HJELP!!
Har dere ikke noen form for support/hotline??
Brannvarslerne går helt bananas etter røykutvikling på kjøkken i forbindelse med matlaging! Det går ikke å avstille, de fortsetter å pipe. Alle brannvarslere er nå koplet ned fysisk, og batteri fjernet. Forsøker jeg å kople opp varslerne igjen, begynner de å pipe på nytt. Selv om jeg trykker knappen for å avstille, fortsetter de Dette er absolutt ikke greit, kan ikke ha det sånn. Ber om hjelp ASAP!

FH har ein supporttelefon (51 20 44 54), men om denne er bemanna om kvelden og/eller i helga veit eg ikkje.

Har forsøkt, ingen svar å få der dessverre. Skulle tro de hadde noen form for vaktordning…

Eg hadde nok diverre ein mistanke om det, ja.

Eg veit FH har noko på gong med tanke på direktekopling til alarmsentral. Då vil problemet truleg vere løyst. Ikkje at det hjelper deg stort akkurat no…

Eg har lite å bidra med, diverre. Eg har opplevd at det kan ta noko tid (nokre minutt) å få slått av alarmen, men her i huset har han alltid stoppa til slutt.

Viss du har råflaks så er kanskje @espen tilgjengeleg på ein sundag kveld. :blush:

Har opplevd det samme her, har måtte koble ned mesteparten av brannvarslenrene (eg gjerne skulle hatt på soverom etc) fordi all pep samtidig og de kom med falsk alarm. Så barn og kone ble jo vettskremt.

Å skru dem av er ikke noe lett sak, en kan trykke og trykke i appen men det tar evigheter til alt er av :frowning: En trenger ikke like høy lyd når en har mange varslere f.eks. Samt et trykk på en av varslerene eller i appen/bryter burde skrudd dem av.
Men det mest irriterende for meg er at de har gått av 3 ganger på falsk alarm, det gir en dårlig følelse.
Ikke var de billig heller

Eg kjenner meg att der, eg har hatt same problemet sjølv eit par gonger…

Elles laga eg ein tråd på Canny for ei tid sidan med nokon forslag til endringar i framtidige modellar av desse, der noko av det du nemner er teke med: