Hvor er tidstriggere i nye appen?

Finner ikke hvor tids triggerne er i nye appen? Altså Nattmodus slår inn 2315, hvor får jeg endret? Evnt laget nye?

Og taklampen på soverommet kan prestere å slå seg på når resten av huset slår seg av i nattmodus, hva skjer?!

Desse finn du under automasjonar:

Det med taklampa på soverommet kan kanskje kome av at denne er sett opp feil i nattmodus, altså til å slå seg på i staden for av? Alternativt så har du kanskje ein multisensor på soverommet som slår på ljoset når rørsle vert registrera?

1 Like

tidsinnstillinger er ikke synlig i den nye appen da vi har gått over å bruke en annen programvare for disse handlingene. Du kan fjerne de i gammel app og lage nye i automasjoner :slight_smile:

1 Like

Godt at du fylgjer med, Espen! :wink: Eg har aldri bruka tidsinnstillingar sjølv, så eg var ikkje klår over at desse ikkje dukka opp i den nye appen. :slight_smile: