Hvorfor er sensorer under Skjerming?

Multisensor 6 står under kategorien solskjerming hos meg, er det meningen eller er det noe feil hos meg?

Samme her…

Samme her også.

Forklaringen er vel at sensorene kan brukes til å styre screens på lux og sånn sett er relevant å vise. Men det er vel ikke nødvendig å vite lux hvis man ikke har en screen på det aktuelle rommet.

Mulig det bør/kan legges inn på Canny

1 Like