Kan noen hjelpe meg med en funksjon i node red?

Jeg ønsker enkelt, hvis en node returnerer ‘ingenting’ så skal jeg få FALSE
Hvis den returnerer et resultat, så ønsker jeg TRUE

JEg får forsåvidt til TRUE funksjonen, men ikke FALSE dersom ‘null’ melding

Dersom node returnerer denne:

image

Ønsker jeg: bool = False

Dersom node returnerer denne:

image

Ønsker jeg bool = true

Hei @KetilH :slight_smile:
Legger ved 3 eksempler :slight_smile:

Velg meny oppe til høyre → import

[{"id":"e0d6d55d5d93fb60","type":"change","z":"1575f45769df9b79","name":"set payload to FALSE","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":800,"y":740,"wires":[["541ad4072996e609"]]},{"id":"de1442841ec8cb9a","type":"switch","z":"1575f45769df9b79","name":"","property":"payload.applications","propertyType":"msg","rules":[{"t":"empty"},{"t":"nempty"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":610,"y":760,"wires":[["e0d6d55d5d93fb60"],["66bfc23477c5f941"]]},{"id":"72bf1a6ff1408475","type":"inject","z":"1575f45769df9b79","name":"empty","props":[{"p":"payload.applications","v":"[]","vt":"jsonata"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payloadType":"str","x":410,"y":740,"wires":[["30ec7d1274361181","de1442841ec8cb9a","a0cac2fea63242c1","2b63289be37f3a6e"]]},{"id":"30ec7d1274361181","type":"debug","z":"1575f45769df9b79","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":630,"y":680,"wires":[]},{"id":"541ad4072996e609","type":"debug","z":"1575f45769df9b79","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1010,"y":740,"wires":[]},{"id":"64306fb6e34ceebe","type":"debug","z":"1575f45769df9b79","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1010,"y":780,"wires":[]},{"id":"4b1c46d9765e3f72","type":"inject","z":"1575f45769df9b79","name":"not empty","props":[{"p":"payload.applications","v":"[{\"test\":\"test\"}]","vt":"jsonata"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payloadType":"str","x":400,"y":780,"wires":[["de1442841ec8cb9a","a0cac2fea63242c1","30ec7d1274361181","2b63289be37f3a6e"]]},{"id":"66bfc23477c5f941","type":"change","z":"1575f45769df9b79","name":"set payload to TRUE","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":800,"y":780,"wires":[["64306fb6e34ceebe"]]},{"id":"a0cac2fea63242c1","type":"function","z":"1575f45769df9b79","name":"if & else if","func":"if (msg.payload.applications <= []){\n    msg.payload = false;\n}\nelse if (msg.payload.applications > []){\n    msg.payload = true\n}\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":620,"y":840,"wires":[["c7b69c95bb314a2c"]]},{"id":"c7b69c95bb314a2c","type":"debug","z":"1575f45769df9b79","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":790,"y":840,"wires":[]},{"id":"2b63289be37f3a6e","type":"function","z":"1575f45769df9b79","name":"one liner","func":"msg.payload = (msg.payload.applications > []) ? true : false;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":620,"y":900,"wires":[["77cbad87cd01b9f5"]]},{"id":"77cbad87cd01b9f5","type":"debug","z":"1575f45769df9b79","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":790,"y":900,"wires":[]}]

Perfekt!
Tusen takk👍🏻

1 Like

Hvordan får du mørk bakgrunn på node-red, Espen?