Keep new instance and ignore running

Fungerer ikke denne?

Jeg har forsøkt å lage en flow, som basert på bevegelse, starter en snarvei. Deretter en Wait node på 5 min, også slå av lys.
Denne er valgt med «keep_last», men det virker som flowen stopper.

Så fort jeg endrer til»run in parallell» så funker det, men ikke som ønsket.

Kjører forøfrig RC10

Den fungerer fint her på RC10. Nå skal det sies at jeg satte opp de flowene jeg har ei god stund før jeg fikk RC10, og på en tidligere versjon av tpflow, så det kan jo ha skjedd noe siden den gang

Merkelig.

Bare for morro. Kunne du sendt meg en kopi av en slik flow som fungerer hos deg, så kan jeg sammenligne og se hva som er forskjell?

Husk å klikke på </>


Før du limer inn flowen

{

“Id”: “ec92bab0-8d5f-11ea-be6a-d976cab8b925”,
“ClassId”: “ec92bab0-8d5f-11ea-be6a-d976cab8b925”,
“”: “larses90@gmail.com”,
“Version”: 0,
“CreatedAt”: “2020-05-03T17:02:51.867299Z”,
“UpdatedAt”: “2020-05-12T12:18:17.082770955+02:00”,
“Name”: “når bevegelse er oppdaget i TvStue og modusen er home”,
“Group”: “sensor_motion”,
“Description”: “Lys på, og etter 5 minutter lys av”,
“Nodes”: [
{
“Id”: “49”,
“Type”: “trigger”,
“Label”: “når bevegelse er oppdaget i TvStue”,
“SuccessTransition”: “56”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_presence/ad:40_0”,
“Service”: “sensor_presence”,
“ServiceInterface”: “evt.presence.report”,
“Config”: {
“InputVariableType”: null,
“IsValueFilterEnabled”: false,
“LookupServiceNameAndLocation”: false,
“RegisterAsVirtualService”: false,
“Timeout”: 0,
“ValueFilter”: {
“Value”: true,
“ValueType”: “bool”
},
“ValueJPath”: null,
“ValueJPathResultType”: null,
“VirtualServiceGroup”: “ch_0”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“papp”: {
“nodeId”: “14”,
“nodeName”: “motion”,
“nodeType”: null
},
“x”: 203,
“y”: 127
}
},
{
“Id”: “50”,
“Type”: “if”,
“Label”: “og modusen er home”,
“SuccessTransition”: “51”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “tpflow”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: {
“Expression”: [
{
“BooleanOperator”: “”,
“LeftVariableIsGlobal”: true,
“LeftVariableName”: “fh.home.mode”,
“Operand”: “eq”,
“RightVariable”: {
“Value”: “home”,
“ValueType”: “string”
}
}
],
“FalseTransition”: “”,
“TrueTransition”: “51”
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“papp”: {
“nodeId”: “home”,
“nodeName”: “If”,
“nodeType”: “modeTrigger”
},
“x”: 186,
“y”: 480
}
},
{
“Id”: “51”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys tv krok slås på”,
“SuccessTransition”: “52”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:58_0”,
“Service”: “out_bin_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.binary.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: true,
“ValueType”: “bool”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“LookupServiceNameAndLocation”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: null,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “ch_0”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“papp”: {
“nodeId”: “31”,
“nodeName”: “device”,
“nodeType”: “deviceAction”
},
“x”: 149,
“y”: 675
}
},
{
“Id”: “52”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys ved ytterdør slås på”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:59_0”,
“Service”: “out_bin_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.binary.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: true,
“ValueType”: “bool”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“LookupServiceNameAndLocation”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: null,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “ch_0”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“papp”: {
“nodeId”: “32”,
“nodeName”: “device”,
“nodeType”: “deviceAction”
},
“x”: 169,
“y”: 879
}
},
{
“Id”: “53”,
“Type”: “wait”,
“Label”: “og etter 5 minutter”,
“SuccessTransition”: “54”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: 300000,
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“papp”: {
“nodeId”: null,
“nodeName”: “wait”,
“nodeType”: “deviceTimeout”
},
“x”: 611,
“y”: 534
}
},
{
“Id”: “54”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys tv krok slås av”,
“SuccessTransition”: “55”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:58_0”,
“Service”: “out_bin_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.binary.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: false,
“ValueType”: “bool”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“LookupServiceNameAndLocation”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: null,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “ch_0”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“papp”: {
“nodeId”: “31”,
“nodeName”: “device”,
“nodeType”: “deviceTimeoutAction”
},
“x”: 595,
“y”: 693
}
},
{
“Id”: “55”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys ved ytterdør slås av”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:59_0”,
“Service”: “out_bin_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.binary.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: false,
“ValueType”: “bool”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“LookupServiceNameAndLocation”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: null,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “ch_0”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“papp”: {
“nodeId”: “32”,
“nodeName”: “device”,
“nodeType”: “deviceTimeoutAction”
},
“x”: 621,
“y”: 899
}
},
{
“Id”: “56”,
“Type”: “if”,
“Label”: “bevegelse true/false”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: {
“Expression”: [
{
“BooleanOperator”: “”,
“LeftVariableIsGlobal”: false,
“LeftVariableName”: “”,
“Operand”: “eq”,
“RightVariable”: {
“Value”: true,
“ValueType”: “bool”
}
}
],
“FalseTransition”: “53”,
“TrueTransition”: “50”
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 259,
“y”: 320
}
}
],
“Settings”: null,
“IsDisabled”: false,
“IsDefault”: false,
“ParallelExecution”: “keep_last”
}

Takker. Da så jeg hva jeg har gjort feil :slight_smile: Jeg la WAIT noden etter ACTION, jeg skulle lagt den på IF NOT

Takk for oppklaring :slight_smile:

Så bra det ordnet seg😊

1 Like