Wait funksjonalitet

Jeg har laget en flow som skrur på utelys ved en kombinasjon av bevegelse og mørke og et par andre kriterier. Jeg har lagt inn en flow control med funksjonen wait (delay) som skal vente 5 minutter før lysene skrus av. Tiden måles i millisekunder. Når jeg setter tiden til 59000 millisekunder eller lavere fungerer alt som det skal. Men når jeg øker til 60000 millisekunder eller mer, skrur lysene seg ikke av. Det må da være mulig å ha en forsinkelse på mer enn 59 sekunder? Noen andre som har hatt tilsvarende problemer og/eller har forslag til hvordan dette kan løses?

Hei :slight_smile:
Det skal være fullt mulig å sette opp lenger wait noder ja :slight_smile:
Kunne du delt source code fra flowen du har configurert, gjerne med et screenshot av nodene i tillegg så kan vi undersøke om alt er konfigurert riktig :slight_smile:

Tusen takk for at du vil se på det! Vedlagt bilde av flyten. Nedenfor forklaring av oppbyggingen og kopi av kildekode

2 TRIGGERE
Bevegelsessenor ved inngangsdør
Bevegelsessensor ved oppkjørsel

HVIS bevegelse inngangsdør OG det er mørkt;
(eller)
HVIS bevegelse oppkjørsel OG det er mørkt;

  HVIS global variabel for downlights inngangsparti = FALSE
      AKSJON: Skru på downlights inngangsparti
      SET VARIABEL: Global variabel for downlights inngangsparti skrudd på automatisk = TRUE

  HVIS global variabel for utelys 1. etasje = FALSE
      AKSJON: Skru på utelys 1. etasje
      SET VARIABEL: Global variabel for utelys 1. etasje skrudd på automatisk = TRUE

  HVIS global variabel for utelys garasje = FALSE
      AKSJON: Skru på utelys garasje
      SET VARIABEL: Global variabel for utelys garasje skrudd på automatisk = TRUE

  HVIS global variabel for utelys 2. etasje = FALSE
      AKSJON: Skru på utelys 2. etasje
      SET VARIABEL: Global variabel for utelys 2. etasje skrudd på automatisk = TRUE

  VENT 59000 millisekunder

  HVIS Global variabel for downlights inngangsparti skrudd på automatisk = TRUE
      AKSJON: Skru av downlights inngangsparti
      SET VARIABEL: Global variabel for downlights inngangsparti skrudd på automatisk = FALSE

  HVIS Global variabel for utelys 1. etasje skrudd på automatisk = TRUE
      AKSJON: Skru av utelys 1. etasje
      SET VARIABEL: Global variabel for utelys 1. etasje skrudd på automatisk = FALSE

  HVIS Global variabel for utelys garasje skrudd på automatisk = TRUE
      AKSJON: Skru av utelys garasje 
      SET VARIABEL: Global variabel for utelys garasje skrudd på automatisk = FALSE

  HVIS Global variabel for utelys 2. etasje skrudd på automatisk = TRUE
      AKSJON: Skru av utelys 2. etasje
      SET VARIABEL: Global variabel for utelys 2. etasje skrudd på automatisk = FALSE

Forklaring på flyten:
Alle utelys skal skrus på dersom det er bevegelse i en bevegelsessensor ute (2 stk) OG det er mørkt
Kun de utelysene som ikke allerede var på skal skrus av etter 59 sekunder (lys som allerede var på skal forbli på)

Ventingen skal egentlig være 5 minutter, men jeg får ikke dette til å virke hvis jeg setter DELAY til mer enn 59000 millisekunder / 59 sekunder)
Resten av flyten virker som forventet.

{
 "Id": "FTL1K9y8gUt3JoK",
 "ClassId": "FTL1K9y8gUt3JoK",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2023-11-25T23:22:02.249799408+01:00",
 "UpdatedAt": "2023-11-29T22:40:05.477511882+01:00",
 "Name": "Skru paa utelys",
 "Group": "",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Bevegelse inngang",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:sensor_presence/ad:16_2",
   "Service": "sensor_presence",
   "ServiceInterface": "evt.presence.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "bool"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 70,
    "y": 170
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Bevegelse parkering",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:sensor_presence/ad:32_2",
   "Service": "sensor_presence",
   "ServiceInterface": "evt.presence.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 359,
    "y": 179
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "if",
   "Label": "Bevegelse og natt",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "sunset sunrise",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "sunset",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "5"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 81,
    "y": 323
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "if",
   "Label": "Bevegelse og natt",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "sunset sunrise",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "sunset",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "5"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 348,
    "y": 334
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "if",
   "Label": "Downlights av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Status downlights",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "8",
    "TrueTransition": "6"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 355,
    "y": 484
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "action",
   "Label": "Downlights paa",
   "SuccessTransition": "7",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "7",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:14_3",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 183,
    "y": 634
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Juster variabel",
   "SuccessTransition": "8",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "Auto paa downlights ute",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 177,
    "y": 781
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "if",
   "Label": "Utelys 1 etg av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Status utelys 1 etg",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "11",
    "TrueTransition": "9"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 371,
    "y": 938
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "action",
   "Label": "Utelys 1 etg paa",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "10",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:42_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 218,
    "y": 1087
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Juster variabek",
   "SuccessTransition": "11",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "Auto paa ute 1 etg",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 209,
    "y": 1231
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "if",
   "Label": "Utelys garasje av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Status utelys garasje",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "14",
    "TrueTransition": "12"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 369,
    "y": 1379
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "action",
   "Label": "Utelys garasje paa",
   "SuccessTransition": "13",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "13",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:41_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 230,
    "y": 1531
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Juster variabel",
   "SuccessTransition": "14",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "Auto paa ute garasje",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 226,
    "y": 1680
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "14",
   "Type": "if",
   "Label": "Utelys 2 etg av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Statue utelys 2 etg",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "30",
    "TrueTransition": "15"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 393,
    "y": 1829
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "15",
   "Type": "action",
   "Label": "Utelys 2 etg paa",
   "SuccessTransition": "16",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "16",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:15_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 248,
    "y": 1970
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "16",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Juster variable",
   "SuccessTransition": "30",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "Auto paa ute 2 etg",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 250,
    "y": 2116
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "18",
   "Type": "if",
   "Label": "Auto paa downlights",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Auto paa downlights ute",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "20",
    "TrueTransition": "19"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 473,
    "y": 3039
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "19",
   "Type": "action",
   "Label": "Downlights av",
   "SuccessTransition": "26",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:14_3",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 325,
    "y": 3196
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "20",
   "Type": "if",
   "Label": "Auto paa utelys 1 etg",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Auto paa ute 1 etg",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "22",
    "TrueTransition": "21"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 475,
    "y": 3501
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "21",
   "Type": "action",
   "Label": "Utelys 1 etg av",
   "SuccessTransition": "27",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:42_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 339,
    "y": 3646
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "22",
   "Type": "if",
   "Label": "Auto paa ute garasje",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Auto paa ute garasje",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "24",
    "TrueTransition": "23"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 492,
    "y": 3954
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "23",
   "Type": "action",
   "Label": "Lys garasje av",
   "SuccessTransition": "28",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:41_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 353,
    "y": 4099
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "24",
   "Type": "if",
   "Label": "Utelys 2 etg av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Auto paa ute 2 etg",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "25"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 502,
    "y": 4399
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "25",
   "Type": "action",
   "Label": "Utelys 2 etg av",
   "SuccessTransition": "29",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:15_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 353,
    "y": 4546
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "26",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Skru av auto downligths ute",
   "SuccessTransition": "20",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "Auto paa downlights ute",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 326,
    "y": 3350
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "27",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Juster variabel",
   "SuccessTransition": "22",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "Auto paa ute 1 etg",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 349,
    "y": 3800
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "28",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Juster variabel",
   "SuccessTransition": "24",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "Auto paa ute garasje",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 351,
    "y": 4245
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "29",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Juster variabel",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "Auto paa ute 2 etg",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 350,
    "y": 4690
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "30",
   "Type": "wait",
   "Label": "Vent",
   "SuccessTransition": "18",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 59000,
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 417,
    "y": 2259
   },
   "TypeAlias": "Delay"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}

Hei igjen! Hva mener du med denne egentlig?
De som allerede er på (ved at de har blitt skrudd på av flowen) eller ved at du manuelt har slått de på i appen?

Jeg har 4 kretser på utelampene (dvs egentlig 5, men den 5the er ikke knyttet til denne flowen). Jeg har laget 2 sett med globale variabler; 1 sett som viser om lyset er av eller på og 1 sett som viser om de er skrudd på automatisk.

Når bevegelse registreres og det er mørkt (altså mellom sunset og sunrise), tester jeg for én og én krets om lysene allerede er skrudd på. Hvis den allerede er på, gjør den ingenting.
Hvis lysene ikke er på, skrus de på og jeg oppdaterer en global variabel om at lyset er skrudd automatisk på. Så gjør jeg det samme for de 3 neste kretsene. Deretter venter jeg 59000 millisekunder (og vil egentlig ha 5 minutter, altså 300000 millisekunder). Så tester jeg for hver krets om global variabel viser at lyset ble skrudd på automatisk. Hvis de er skrudd på automatisk, skrur jeg lyset av og oppdaterer global variabel. Hvis ikke gjør jeg ingenting (altså lar lyset forbli på). Så gjentas dette for de 3 andre kretsene.
Poenget her er at hvis vi har skrudd på lyset manuelt (f eks fordi vi sitter på terrassen eller jobber ute), så skal lysene ikke skrus av automatisk.
Og dette fungerer utmerket, bortsett fra at når jeg øker ventetiden til mer enn 59000 millisekunder, så skrur lysene seg ikke av.

Jeg har som sagt en femte krets med utelys som går på en annen bevegelsessensor. Her har jeg lagt inn en venting på 300000 millisekunder (altså 5 minutter), og den virker helt fint.

Planen nå er å programmere alt på nytt og se om det hjelper. Men veldig rart at flyten virker helt flott bortsett fra denne ventingen.

Kan legge til at jeg har 2 triggere - én trigger som overvåker bevegelsessensor ved inngangsdøren og en annen trigger som overvåker bevegelsessensor ved oppkjørselen foran garasjen. Disse trigger den samme flowen, og det virker helt fint

Hei igjen.
Litt usikker på løsningen her, og spesielt så sent på en fredagskveld :sweat_smile:
Jeg tror “feilen” ligger i hvordan flowen kjøres - du har satt "ParallelExecution": "keep_last" som i teorien er riktig (du vil kaste bort allerede kjørende instanser og starte en ny). Det vil resultere i at så lenge den “instansen du er i” er i en wait node og mottar en ny rapport (f.eks “motion false” eller en ny “motion true” fra en av de triggerne) så vil den kaste den eksisterende instansen som venter 5 min og starte flowen på ny.
Nå vet ikke jeg hvilken sensor du bruker, men det varierer fra produkt til produkt hvor lang tid “blind tiden” er før den sender en “motion false” melding.

Du har ikke noe håndtering av “motion false” (gul prikk i if-nodene). (kanskje til en ny if node som filtrerer på false OG sunset, siden hvis du går direkte fra gul så vil den ikke sjekke sunset).
Det vil resultere i at den allerede kjørende instansen fra “motion true” blir kastet og flowen “exiter” når den får en “motion false”.

Det kan hende at din 5te flow har en annen ParallelExecution ?

Alternativt kan du sette ParallelExecution til keep_first men da vil den ikke sende actions til andre lys dersom det kommer bevegelse.

Ta en titt i denne å se om det kan hjelpe litt;

Usikker om svaret ble litt for “sluggish” men se om det kan hjelpe, så kan vi eventuelt se på alternativer til uka.

Kan det være at sensorene tar en ny registrering av lys nivå og det er ikke lenger mørk så forandre variablene som er brukt til å skru av lyset?

Jeg ville har isolerte testing av lys og bevegelse for å sjekke om det fungerer med kun bevegelse. Det kan være du trenger separate variabler for lys og bevegelse og bruker kun bevegelse til å skru av lysene og nullstille lys variablen.

Takk - kan absolutt være noe her - at den ender opp i “ingenting” når ny flow starter mens lysene allerede er på. Skal se på det.

Jeg bruker ikke sensorene til å sjekke natt. Jeg bruker astroklokke. Og under testingen har den ikke forandret seg. I tilfelle hvor det skulle blitt lyst (astro endret til sunrise) mens flowen er i ventemodus, så er det et godt poeng at da vil ny flyt overta for gammel, og den vil gjøre ingenting… Skal se på det (selv om det ikke skal ha vært et problem for testingen)

1 Like

Har du sjekket at variabler er som forventet i TP etter 5 minutter?

Etter å ha tenkt meg om, er det klart at dette er problemet. Jeg visste ikke at “motion false” faktisk utløser triggeren. Må tenke litt på denne hvordan jeg kommer forbi den. Jeg kan kanskje legge “motion false” direkte til “wait”. Tror det bør fungere. Er “motion false” den gule eller røde på triggeren?

1 Like

Jeg har kun brukt grønn…… @espen ?

Da har jeg reprogrammert. Gidder ikke manipulere dag/natt, så jeg får se i kveld hvordan det funker. Beholdt at ny flyt overtar for gammel, men laget en ny “vent” ved “motion false” (antar det er gul diode på triggeren) og så tar den ned til flowen videre.

Ja. Variablene er som de skal være når den skal stå i ventemodus, så de blir ikke oppdatert videre etter venting. Tipper problemet er at “no motion” setter i gang flyten på nytt og dermed aborterer ventemodus. Skal se om endringene virker i kveld (orker ikke manipulere dag/natt - nå skal jeg i gang med snekring - nytt hus).

1 Like

Gul på trigger er timeout. Jeg ville heller satt den fra gul på if noden (som er etter triggeren).

1 Like

Takk. Lysene funket fint i går, men i dag funker bare 1 lyskrets. Jeg tenkte kanskje det kunne skyldes poenget om å gå fra IF i stedet for trigger og tenkte jeg skulle sjekke over hvordan variablene så ut og gjøre om flowen til å gå fra IF i stedet.

MEN når jeg nå ser på Thingsplex, er kun 2 av 8 variabler for denne flowen der - de andre er borte. Og en del andre variabler er også blitt borte.

Dette har jeg opplevd én gang tidligere, for bare noen dager siden. Da tenkte jeg å sette meg ned morgenen etter og reprogrammere alle flows. Men morgenen etter var alle variablene tilbake.

Vet dere hva dette kan skyldes?

Jeg har sett andre i forumet skrive om ting som blir borte i Thingsplex, så jeg mistenker at det er et problem som kan oppstå ofte. Jeg kan jo leve med at det skjer en sjelden gang, men hvis dette skjer hyppig og jeg ikke kan forhindre det, må jeg jo finne en annen leverandør. Jeg håper ikke dette faktisk er et hyppig problem.

Og nå var jeg inne og kikket igjen. Nå var noen av de globale variablene tilbake, men ikke alle.

Er variablene “in memory”? Da forsvinner de…

1 Like

Kommer stadig flere tilbake - jeg leste ditt svar på en annen post jeg la ut. Og ja - har brukt “in memory” på alle variabler - nå skal jeg ta det bort :slight_smile: Tusen takk!!!