Klarer ikke å endre eller slette Automasjoner

Jeg er fersk bruker av FH, med mindre enn en ukes erfaring…
Jeg prøvde å sette opp en automasjon med bevegelse på bad skulle skru på lys.
Jeg antar at jeg gjorde noe umulige valg, og kanskje påfølgende uheldige endringer.
Det har ført at jeg har noen automasjoner som jeg verken får endret eller slettet.
Kan noen hjelpe meg med hvordan jeg får slettet disse?

1 Like

Når du legger sensorer i samme rom som lys vil FH automatisk generere en del automasjoner som skrur lyset av/på basert på bevegelse.

Disse har man dessverre begrenset mulighet til å endre og ikke mulighet til å slette.

Jeg anbefaler deg å lage nye egne automasjoner hvis du ønsker noe mere “fancy” en ren av/på med lys.

1 Like

Takk for oppklaring.
Et oppfølgingsspørsmål til dette. Jeg har koblet opp Philips HUE også. Der hadde jeg fra før oppsett i HUE om at utelysene skulle skru seg på ved solnedgang og av ved soloppgang. I tillegg hadde jeg en HUE bevegelsessensor på et lys i kjellerboden.
Disse styres fortsatt fra HUE, selv om jeg har slettet dem der. Men de viser ikke i oversikten over automasjoner i FH, selv om jeg mistenker at de ligger i FH og er skjult.
Finnes det en måte å rydde i dette slik at jeg kan opprette alle automasjonene fra FH?

Som Gjaevert beskriver så er det kun enheter som bevegelsesensor og lys plassert i samme rom som genererer denne type automasjon. Om du har satt opp i Hue lignende styring, så bør det fjernes derfra først. Ut fra beskrivelsen din så sier du at du har gjort det, men ta gjerne en ekstra sjekk :slight_smile:
Det som skjer automatisk vises i automasjonslista og er ikke skjult :wink:

Jeg la nok til HUE i FH først og slettet der etter at det var koblet opp. Da må jeg kanskje slette integrasjonen og legge den til på nytt?

Problemet lå hos HUE. Har fått ryddet der nå, og opprettet styring fra FH.

1 Like