Known issue on kind-owl 1.6.5

In the latest update of kind-owl (1.6.5) the first temperature report, after hub restart, from sensors will say “X device reports normal temperature again”.
This is due to the reported temp being within “normal range”. All temperature reports after this will look like they normally do. This is nothing to worry about and will be fixed soon.

2 Likes

Mine fortsetter med det samme, oppdateres jevnt og trutt med samme melding fra samme enhet mange ganger, så skjer mer enn en gang her i hvertfall.

2 Likes

Eg har òg opplevd at dette har skjedd utan at det har vore nokon omstart på smarthuben. Så der er tydelegvis andre ting som kan utløyse denne åtferda.

2 Likes

Takk for tilbakemelding!
Jeg videreformidler dette til utviklingsteamet :smiley:

2 Likes

Ny versjon skal rette denne feilen :slight_smile:

3 Likes