Temperatur på hub

Jeg har lagt inn for morro en flow som viser temp på hub, fant den under Cloud library, den varsler stadig om høy temperatur, akkurat nå 43,3grader
Hva er normal temp på hub? Ny type

Eg kan ikkje svare akkurat for smarthuben til FH, men ut frå eigne erfaringar med tilsvarande elektronisk utstyr (PC-ar og nettverkskomponentar) så vil eg meine at ein driftstemperatur på 40-talet er heilt normalt. :blush:

1 Like