Koble Nexa zwave stikkontakt til Fibaro Switch 2

Har en Fibaro Switch 2 som styrer et lys, og funker fint fra FH. Har også en Nexa Zwave stikkontakt på en annen kurs som også styres fint fra FH.

Men hvordan får jeg en stikkontakt til å følge switchen? Altså at kontakten skrus på når bryteren skrus på?

Har prøvd å assosiere gruppe 4 fra switchen til stikkontakten i Futurehome-appen, men ingenting skjer. Har aldri fått til zwave-assosiering, så jeg trenger nok å få det inn med teskje.