Light OFF mot Zigbee problemer

Hei! Testet https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fsupport.futurehome.no%2Fhc%2Fno%2Farticles%2F360047227831-Custom-motion-flow i things Plex nå, funkerer fint med Fibaro Swich/Z wave dim.
Men har et rom hvor det er montert 3 hue pærer og 2 ikea trådløs, disse vil ikke skrus av.Setter jeg variablen til INT 1, Dimmes lyset ned etter ønsket tid, men velges variabel BOOL og off skrur de seg ikke av men står på full styrke.Har også før hatt dette som standard automasjon i app`n men etter en oppdatering som kom før i sommer kan ikke Zigbee settes “off” kun til 1.

Kode:
{
“Id”: “MLdeVG0tWjjOMhu”,
“ClassId”: “FvcfPksTkkYBEXo”,
“Author”: “espenh.no”,
“Version”: 0,
“CreatedAt”: “2020-08-09T21:04:27.070217225+02:00”,
“UpdatedAt”: “2020-08-10T22:13:21.111372447+02:00”,
“Name”: “Garderobe Lys”,
“Group”: “Lys styring”,
“Description”: “”,
“Nodes”: [
{
“Id”: “1”,
“Type”: “trigger”,
“Label”: “sensor_presence”,
“SuccessTransition”: “8”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_presence/ad:16_0”,
“Service”: “sensor_presence”,
“ServiceInterface”: “evt.presence.report”,
“Config”: {
“InputVariableType”: “”,
“IsValueFilterEnabled”: false,
“LookupServiceNameAndLocation”: false,
“PropFilterName”: “”,
“PropFilterValue”: “”,
“RegisterAsVirtualService”: false,
“Timeout”: 0,
“ValueFilter”: {
“Value”: true,
“ValueType”: “”
},
“ValueJPath”: “”,
“ValueJPathResultType”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: null
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 454,
“y”: 112
}
},
{
“Id”: “2”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys 1”,
“SuccessTransition”: “24”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:hue/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:l11_0”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: 100,
“ValueType”: “int”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 99,
“y”: 734
}
},
{
“Id”: “4”,
“Type”: “wait”,
“Label”: “wait 5 min”,
“SuccessTransition”: “50”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: 300000,
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 330,
“y”: 733
}
},
{
“Id”: “6”,
“Type”: “if”,
“Label”: “if presence = true”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: {
“Expression”: [
{
“BooleanOperator”: “”,
“LeftVariableIsGlobal”: false,
“LeftVariableName”: “”,
“Operand”: “eq”,
“RightVariable”: {
“Value”: true,
“ValueType”: “bool”
}
}
],
“FalseTransition”: “7”,
“TrueTransition”: “2”
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 104,
“y”: 546
}
},
{
“Id”: “7”,
“Type”: “if”,
“Label”: “if presence = false”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: {
“Expression”: [
{
“BooleanOperator”: “”,
“LeftVariableIsGlobal”: false,
“LeftVariableName”: “”,
“Operand”: “eq”,
“RightVariable”: {
“Value”: false,
“ValueType”: “bool”
}
}
],
“FalseTransition”: “”,
“TrueTransition”: “4”
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 342,
“y”: 552
}
},
{
“Id”: “8”,
“Type”: “if”,
“Label”: “if home”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: {
“Expression”: [
{
“BooleanOperator”: “”,
“LeftVariableIsGlobal”: true,
“LeftVariableName”: “fh.home.mode”,
“Operand”: “eq”,
“RightVariable”: {
“Value”: “home”,
“ValueType”: “string”
}
}
],
“FalseTransition”: “9”,
“TrueTransition”: “6”
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 220,
“y”: 316
}
},
{
“Id”: “9”,
“Type”: “if”,
“Label”: “if sleep”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: {
“Expression”: [
{
“BooleanOperator”: “”,
“LeftVariableIsGlobal”: true,
“LeftVariableName”: “fh.home.mode”,
“Operand”: “eq”,
“RightVariable”: {
“Value”: “sleep”,
“ValueType”: “string”
}
}
],
“FalseTransition”: “”,
“TrueTransition”: “32”
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 1107,
“y”: 325
}
},
{
“Id”: “21”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys V Side”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:4_1”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: 100,
“ValueType”: “int”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 95,
“y”: 1415
}
},
{
“Id”: “22”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys H Side”,
“SuccessTransition”: “21”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:3_1”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: 100,
“ValueType”: “int”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 95,
“y”: 1246
}
},
{
“Id”: “23”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys 3”,
“SuccessTransition”: “22”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:hue/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:l13_0”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: 100,
“ValueType”: “int”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 91,
“y”: 1096
}
},
{
“Id”: “24”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys 2”,
“SuccessTransition”: “23”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:hue/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:l12_0”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: 100,
“ValueType”: “int”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 83,
“y”: 926
}
},
{
“Id”: “31”,
“Type”: “if”,
“Label”: “if presence = false”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: {
“Expression”: [
{
“BooleanOperator”: “”,
“LeftVariableIsGlobal”: false,
“LeftVariableName”: “”,
“Operand”: “eq”,
“RightVariable”: {
“Value”: false,
“ValueType”: “bool”
}
}
],
“FalseTransition”: “”,
“TrueTransition”: “39”
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 1194,
“y”: 529
}
},
{
“Id”: “32”,
“Type”: “if”,
“Label”: “if presence = true”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: {
“Expression”: [
{
“BooleanOperator”: “”,
“LeftVariableIsGlobal”: false,
“LeftVariableName”: “”,
“Operand”: “eq”,
“RightVariable”: {
“Value”: true,
“ValueType”: “bool”
}
}
],
“FalseTransition”: “31”,
“TrueTransition”: “33”
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 913,
“y”: 524
}
},
{
“Id”: “33”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys 1”,
“SuccessTransition”: “38”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:hue/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:l11_0”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: 25,
“ValueType”: “int”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 911,
“y”: 720
}
},
{
“Id”: “35”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys V Side”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:4_1”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: 20,
“ValueType”: “int”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 925,
“y”: 1416
}
},
{
“Id”: “36”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys H Side”,
“SuccessTransition”: “35”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:3_1”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: 20,
“ValueType”: “int”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 925,
“y”: 1242
}
},
{
“Id”: “37”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys 3”,
“SuccessTransition”: “36”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:hue/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:l13_0”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: 25,
“ValueType”: “int”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 921,
“y”: 1063
}
},
{
“Id”: “38”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys 2”,
“SuccessTransition”: “37”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:hue/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:l12_0”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: 25,
“ValueType”: “int”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 915,
“y”: 896
}
},
{
“Id”: “39”,
“Type”: “wait”,
“Label”: “wait 5 min”,
“SuccessTransition”: “44”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: 300000,
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 1192,
“y”: 724
}
},
{
“Id”: “40”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys V Side”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:4_1”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: false,
“ValueType”: “bool”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 1188,
“y”: 1593
}
},
{
“Id”: “41”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys H Side”,
“SuccessTransition”: “40”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:3_1”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: false,
“ValueType”: “bool”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 1184,
“y”: 1421
}
},
{
“Id”: “42”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys 3”,
“SuccessTransition”: “41”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:hue/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:l13_0”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: false,
“ValueType”: “bool”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 1165,
“y”: 1242
}
},
{
“Id”: “43”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys 2”,
“SuccessTransition”: “42”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:hue/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:l12_0”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: false,
“ValueType”: “bool”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 1167,
“y”: 1068
}
},
{
“Id”: “44”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys 1”,
“SuccessTransition”: “43”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:hue/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:l11_0”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: false,
“ValueType”: “bool”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 1175,
“y”: 907
}
},
{
“Id”: “46”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys 3 AV”,
“SuccessTransition”: “47”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:hue/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:l13_0”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: false,
“ValueType”: “bool”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 314,
“y”: 1259
}
},
{
“Id”: “47”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys Venstre AV”,
“SuccessTransition”: “48”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:4_1”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: false,
“ValueType”: “bool”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 332,
“y”: 1423
}
},
{
“Id”: “48”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys Høyre AV”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:3_1”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: false,
“ValueType”: “bool”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 327,
“y”: 1594
}
},
{
“Id”: “50”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys 1 AV”,
“SuccessTransition”: “52”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:hue/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:l11_0”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: false,
“ValueType”: “bool”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 332,
“y”: 928
}
},
{
“Id”: “52”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Lys 2 AV”,
“SuccessTransition”: “46”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:hue/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:l12_0”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: false,
“ValueType”: “bool”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 326,
“y”: 1100
}
}
],
“Settings”: null,
“IsDisabled”: false,
“IsDefault”: false,
“ParallelExecution”: “keep_last”
}

Hei!
Kan du forsøke å bruke out_bin_switch med bool off på zigbee, i stedet for out_lvl_switch ? :slight_smile:

Hei!

Denne kommer ikke opp som valg:

Kan du ta et skjermbilde fra appen inne på den enheten. Få med det som står i bunnen (services)

Jeg leste ikke gjennom flowen før nå. Tror jeg ser hvor feilen ligger.
Når du ønsker å slå av et dimbart lys kan du ikke bruke cmd.lvl.setInterface under Advanced Service binding. Prøv å endre den til cmd.binary.set. På payload configuration må du ha type bool og value false

Dette gjelder for nodene som skal slå av lys

Flotters! Den kom seg nå :slight_smile:

1 Like