Loop node

Er det mulig å sette ‘uendelig’ loop på denne?

Prøv heller å sjå om du kan løysa det med ein time trigger. Ved å setja * * * * * går den ein gong i minuttet uansett tidspunkt. * 8-16 * * 1-5 går kun i arbeidstida mandag til fredag.

Kan funke det👍

1 Like