Forbindelsen mellom hub og måler faller ut - startet 28. januar

Har Futurehome Strømkontroll. Diagram for forbruk i app viser mange timer med 0 (null) i forbruk!! Det må jo være feil. Neste time som har verdi har tydeligvis samlet opp det som uteble ved forrige timeavlesning. Se vedlegg.
Dette har ikke været slik tidligere, men begynte 28. januar.

Opplever det samme, ser ut til å ha startet 27.januar kl.21:00 hos meg (første time med 0 forbruk i grafen).

Akkurat. Da er feilen ikke lokalt/spesifikk for min installasjon, men antakelig en software-feil i Hub’en
Har sjekket Elhub.no og der vises normalt/jevnt forbruk - ingen timer med null.

Jeg har også hatt tull med grafen de siste dagene.
Tror det er FH relatert. Jeg har Tibber Pulse og lesingen i Tibber app ser normal ut.

1 Like

Samme hos meg.

Hvis dere har problemer med HAN-sensoren er det anbefalt å oppdatere denne ved å oppdatere huben (da skal HAN oppdateres automatisk). Om dette er gjort og det faller ut info fra HAN, er det anbefalt å reinkludere HAN-sensoren. I oppdateringen er det gjort store forbedringer i hvordan denne inkluderes, så det bør gå lettere nå enn tidligere.

HUBen er oppdatert. Har du link til hvordan man reinkluderer HAN-sensoren?

Gå inn på enhetslisten under innstillinger og velg HAN-sensoren. Trykk på innstillinger og “slett”.
Deretter tilbakestiller du HAN-sensoren ved å holde inne knappen på sensoren i ca. 15 sek. (Den skal gi deg 3 raske blink). Start så inkludering i appen, under innstillinger → enheter → legg til → zigbee → start.
Når Zigbee har startet plugger du ut HAN-sensoren, lar den være ute i 10 sek før du setter den inne igjen. La appen søke etter enheten og bekreft når den er funnet. Plasser sensoren i et rom i appen, og du skal være good to go!
Her er link til artikkelen: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/6549382163613-Futurehome-HAN-sensor

1 Like

Takk, Anders, det ser ut til å ha gjort susen :smile:

Så flott! Det var bare hyggelig :smiley: