Lysstyrke ved bevegelse dagtid/hjem-modus

I Søvn-modus kan man sette at lysene slås på med feks 10% styrke ved bevegelsedeteksjon. Hvorfor skal ikke dette la seg gjøre i hjem-/ dagmodus? Nå går lysene på med sist brukte styrke, altså fra nattmodusen, fremfor å slås på med full styrke feks 90-100%.

Eg kunne òg tenkt meg dette. Eg trudde der var eit forslag om det på Canny, men eg finn det ikkje att akkurat no.

Elles er det mogeleg å få dette til per i dag, men då lyt ein lage ein eigen flow. Oppskrifta har @espen vore så grei å kome med her:

1 Like

Du kan jo gjøre det med automasjoner i appen også. Ulempen for min del er at pr i dag fungere ikke automasjonen som tiltenkt hvis man redigerer litt på den. Da må den slettes den og lage en på ny.

Hvordan setter man opp i Automasjon da? Ved Dag-modus får jeg ikke satt lysstyrke på lysene, kun om de skal trigges på eller ei. Mens i Natt-modus kan jeg sette lysstyrken.

Hvis du justerer lysstyrken manuelt på dagen, vil den gå på ved siste innstilling, ved trigging av f.eks bevegelse.

Hele poenget er jo å slippe dette. Ser ingen logikk i at man ikke kan sette og deretter trigge en gitt lysstyrke i dagmodus når man gjøre det i nattmodus.

Det var sagt for lenge siden at dette skulle komme i oppdateringen som ble gjort ifjor, er derfor overrasket over at det ser ut til å ikke være tilfelle likevel.

Her i huset vil fruen ofte regulere lysstyrken manuelt på dagtid, så å sette noe styrke på annet enn kvelden blir en dårlig løsning. Hun bruker Google home også, men still…

Eg meiner uansett at dette burde vere mogeleg å velje for brukarane, altså om ein vil ha det slik som i dag eller slik som @Roger føreslår. Me har alle ulike ynskje og behov. :blush:

Dette er allereie mogeleg per i dag med å bruke flowen til @espen som er posta lenger oppe i tråden her, så det skulle vere ei relativt smal sak å få inn som ei mogelegheit i automasjonane som ein lagar via appen. FH har gjerne andre ting som er høgare på prioriteringslista enno, men eg vonar dette kjem etter kvart. :+1:

1 Like

Jeg har løst dette tårlig greit med en flow som setter ulike nivåer igjennom dagen (morgen, dag, kveld og natt) ulike punkter ukedag og helg.
Jeg kan dele den om ønskelig, men den er svær! Det hele går ut på å sette (cmd.lvl.set) til ulike nivåer.
Forutsatt at det er satt assosiasjon mellom bevegelse og lys i de ulike sonene :slight_smile:

…men forstår enda ikke hvorfor dette ikke er mulig i dagmodus når det går an i nattmodus. Altså logikken i dette. Noen fra @Futurehome som kan forklare?

Jeg har valgt FH for å unngå masse «programmering» via via andre løsninger osv, vi er lovet plug’n’play og at det skal være enkelt og mulig for «alle» å sette opp logiske automasjoner. Hvis man da må legge inn ulike flows og dilldall så kunne man likegodt valgt annet mer komplisert system.

Du kan jo sette opp automasjon i appen for å få satt den lysstyrken du vil i hjemmemodus. Ulempen er at hvis du justerer lysstyrken manuelt via fysisk dimmer, så vil den gå tilbake til satt verdi ved første bevegelse igjen

@Roger
Det er ulike måter å utføre lysstyring ved bevegelse på;

  • Om man bruker automasjonene som ligger i kategorien “rooms” så kan man velge en statisk % verdi for nattmodus, og i hjemmemodus er det “siste kjente verdi” som teller.
  • Om man ønsker en fastsatt statisk & verdi for bevegelse i hjemmemodus (likt som i nattmodus :point_up:) kan man opprette en automasjon.

Som nevnt over her så vil alternativ 2 slå på lys til angitt % verdi hver gang det registreres bevegelse; f.eks i en stue og man demper lyset for å se en film. Om du så beveger det foran sensor så vil sensor gå tilbake til den gitte % som er satt i automasjonen.

Hvordan ønsker du det skal være?

Mitt problem er at de automasjonene jeg har laget selv, ikke fungerer lenger. Sensor blinker grønt og ingenting skjer. Da må lyset skrues på i appen eller lysbryter. Etter kontakt med support har løsningen vært å slette mine automasjoner og aktivert de som er innebygget, med den begrensede mulighetene som de har. Da virker ihvertfall lys på /av som tidligere.

Jeg erfarer at det skjer når du redigerer en automasjon. Hvis du får behov for å redigere må du slette og legge den til helt på nytt. Opplevde det også etter at FH meldte at det skulle være i orden. Har ikke redigert noen automsjoner på noen uker nå, så kan jo hende det har funnet en fiks, men hører ikke slik ut basert på din tilbakemelding.

Takk for alle svar her. Forsto etterhvert at det er forskjell på de automasjonene som har lagt inne fra før oppdatering til by FW og app. Når jeg lager automasjon helt på ny, for samme rommet, så får jeg satt lysstyrken statisk slik jeg vil i akkurat dette rommet (en gang uten vinduer, her skal det 100% lys på dagtid) - supert!

Men hvordan sletter man gamle automasjoner man ikke lenger trenger? Finner kun valg for Avbryt eller Lagre her… ?

1 Like

Takk, akkurat her ønsker jeg statisk lysstyrke 100% på dagtid.

Hvordan sletter man gamle automasjoner man ikke lenger vil ha på listen sin?

Viss du tenkjer på dei gamle automasjonane, dei som vart med over frå gamal app, så går ikkje desse an å slette per i dag. Dei kan berre deaktiverast.

2 Likes