Manglende identifikasjon av Tibber Pulse

Hei

Jeg bruker Tibber Pulse for rapportering av strømdata. Det fungerer bra i Tibberappen, men i FH-Energy står det “energy meter not connected”
På statussiden for selve devicen rapporteres imidlertid et eller annet tall som ikke er i nærheten av noe reelt, men det får jo så være; det er iallefall mer korrekt enn 0. Det står også at signalstyrken er OK, så et eller annet fungerer jo også her.
Uansett, finnes det noen måte å få Energy-funksjonen til å identifisere at det finnes en måler tilkoblet?
Inn- og utlogging og/eller re-installasjon av Tibber Pulse Playground har ikke gitt noen endring.

Hei!

Har du satt funksjonen til måleren som “main elec/hovedmåler” og plassert den i et rom? Enhetene må ligge i rom for å bli synlig i appen (utenom enhetslisten) :+1: Hvis dette er gjort vil jeg anbefale å ta en telefon til supporten vår, slik at vi får undersøkt dette nærmere. Tlf: 23 50 68 47

1 Like