MicroMatic WiFi termostater

Hei, er det planer om å integrere Micromatic sine WiFi-termostater (MWD5) i Futurehome-appen?

Hei!
Ikke som jeg er kjent med nå.
Om de har åpent API er det mulighet for community å lage integrasjoner.
dev.futurehome.io

feedback.futurehome.io kan man legge inn ‘Device Support’.