Namron Z-Wave Termostatplugg 16A har sluttet å rapportere effekt

Jeg har bl.a. to stk smart plugger som har vært i drift noen måneder. 20 April var det slut på rapporteringen fra begge smartpluggene.Har oppdatert Futurehome smarthubben til siste versjon uten at det hjalp. Noen som har noen tips ?

Har vært inne i «tilleggfunksjoner» å forsøkte både “poll” og “fjern”, med det hjalp dessverre ikke.
Har restartet både hub og smartplugg.
Har forsøkt å fjerne denne ene smart pluggen. Kjørte «Exclusion». Det var vellykket. Lot enheten være spenningsløs før jeg la den til i FH igjen. Det var også vellykket. Angående parametere er den eneste parameteren jeg har endret «Device operating mode» da jeg ønsker at den alltid skal vær på. Ønsker å bruke denne til nettopp å avlese effekten. Men det fungerer fremdeles ikke.

Som man ser er det ikke noe som heter “effekt” under “detaljertdata”
Men jeg ser in «Message stream» i Thingsplex at effekten blir overført.

“serv”: “meter_elec”,
“type”: “evt.meter_export.report”,
“val_t”: “float”,
“val”: 82.6999969482422,
“props”: {
“unit”: “W”
},
“tags”: null,
“src”: “-”,
“ver”: “1”,
“uid”: “db469a6d-7a8e-496f-a082-c49a00ff7c8e”,
“topic”: “pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:meter_elec/ad:12_0”

En Heatit Termostat ser slik ut:
“serv”: “meter_elec”,
“type”: “evt.meter.report”,
“val_t”: “float”,
“val”: 0.180000007152557,
“props”: {
“unit”: “W”
},
“tags”: null,
“src”: “-”,
“ver”: “1”,
“uid”: “6ee2c9b5-cabe-45b6-9913-1a46f2f71dac”,
“topic”: “pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:meter_elec/ad:9_1”

Altså: “evt.meter.report” vs "evt.meter_export.report"

Ellers ser jeg under «Services» ar man ikke lengere kan se effekten. Nå ser det slik ut:

Tidligere så det slik ut:

Noen som ha noen tips ?