Namron Z-Wave Termostatplugg 16A har sluttet å rapportere effekt

Jeg har bl.a. to stk smart plugger som har vært i drift noen måneder. 20 April var det slut på rapporteringen fra begge smartpluggene.Har oppdatert Futurehome smarthubben til siste versjon uten at det hjalp. Noen som har noen tips ?

Har vært inne i «tilleggfunksjoner» å forsøkte både “poll” og “fjern”, med det hjalp dessverre ikke.
Har restartet både hub og smartplugg.
Har forsøkt å fjerne denne ene smart pluggen. Kjørte «Exclusion». Det var vellykket. Lot enheten være spenningsløs før jeg la den til i FH igjen. Det var også vellykket. Angående parametere er den eneste parameteren jeg har endret «Device operating mode» da jeg ønsker at den alltid skal vær på. Ønsker å bruke denne til nettopp å avlese effekten. Men det fungerer fremdeles ikke.

Som man ser er det ikke noe som heter “effekt” under “detaljertdata”
Men jeg ser in «Message stream» i Thingsplex at effekten blir overført.

“serv”: “meter_elec”,
“type”: “evt.meter_export.report”,
“val_t”: “float”,
“val”: 82.6999969482422,
“props”: {
“unit”: “W”
},
“tags”: null,
“src”: “-”,
“ver”: “1”,
“uid”: “db469a6d-7a8e-496f-a082-c49a00ff7c8e”,
“topic”: “pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:meter_elec/ad:12_0”

En Heatit Termostat ser slik ut:
“serv”: “meter_elec”,
“type”: “evt.meter.report”,
“val_t”: “float”,
“val”: 0.180000007152557,
“props”: {
“unit”: “W”
},
“tags”: null,
“src”: “-”,
“ver”: “1”,
“uid”: “6ee2c9b5-cabe-45b6-9913-1a46f2f71dac”,
“topic”: “pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:meter_elec/ad:9_1”

Altså: “evt.meter.report” vs "evt.meter_export.report"

Ellers ser jeg under «Services» ar man ikke lengere kan se effekten. Nå ser det slik ut:

Tidligere så det slik ut:

Noen som ha noen tips ?

Jeg har opplevd dette flere ganger med to forskjellige futurehome installasjoner:

Det som har skjedde denne 26. september så slutte alle mine namron zwave termostat plugger å rapportere effekt.

Tidligere i løpet av dette året sluttet brått min aqara zigbee smartplug å rapportere effekt også.

Eksludering og inkludering igjen har ikke noen virkning på at effektmålingen skjer igjen.

Samme problem oppleves også her. Har 4 plugger, alle fungerer fint med effektrapportering når tilknyttet FH1. Kjøpte så ny FH2, når pluggene koples til denne hub forsvinner effektrapporteringen. Så problemet synes å være i FH2, alt fungerer fint dersom jeg kopler på FH1 igjen

Etter en lang føljetong mellom Futurehome og Elektroimportoeren fikk jeg beskjed at jeg kunne bytte mine to smartplugger. Den eneste Zwave smartpluggen Elektroimportoeren hadde inne som kunne håndtere 16Amp var dem fra Namron. Men det ble til at jeg fikk med meg 2 stk fra siste produksjons batch. Dem fungerer fint og effektrapportering er på plass. :blush:

1 Like

Jeg oppdaterte hub i dag og da sluttet Namron 16A wall plug å rapportere effekt. Ser samme som deg at den benytter meter_export, og da oppdateres ikke effekt, men ser rapporten i thingsplex. Kan dette ha noe med hvordan FH dekoder meldingene at de har bommet på noe? Har det skjedd en oppdatering av dette i dag 2/11-2023 ?

Ja da er det bare å legge press på Futurehome / Namron. Dette produktet selges over disk i dag med garanti om at det skal være kompatibelt med Futurehome. Da kan dem ikke bare utføre software endringer som gjør at produktet ikke fungerer lengre. Jeg rapporterte om mitt problem 28 April, så ting tar tid. Jeg har fått nye smart plugger og dem fungerer foreløpig.

Disse pluggene som jeg har tre stk av virket fint til i går. Da var jeg så dum at jeg oppdaterte softwaren i Futurehome huben. Nå er det ingen effektrapportering lengre. En av dem er i tillegg uten respons