Noen som kan se hva som er galt her?

Noen som vet hva som er galt her? Skjer ingen verdens ting…

I utgangspunktet ingenting galt på bildet. Må nok dypere i koden for å se hva som kan være galt. Er definisjonene i Home-event nodene riktige? Har du prøvd å kjøre Home-event nodene isolert fra en annen trigger?

Ja de skal være riktige. Er snarveier opp/ned… Skal jo være en veldig enkel flow det her?

Er det noe som gjør at fibaro bevegelsessensor ikke fungerer til formålet? Har prøvd å legge den i et eget rom så den ikke skal lage mange automasjoner av seg selv også. Lys av på funksjoner.

Fibaro bevegelses sensor burde fungere veldig fint til formålet. Jeg bruker det samme utstyret for å sette variabel, som benyttes i andre automasjoner, ingen problemer med det. If-noden er satt større enn 1000 (float) på trigger?

Ja den skal være det så langt jeg kan se…?Ved LUX høyere enn 1000, går screen opp i din logikk. Ved LUX lavere, går de ned. Du har og en AND i if noden og en tom trigger = string.

Hva skal jeg ha der jeg har tom trigger = string? Ønsker å ha en variabel som gjør at den ikke kjører ned igjen om noen kjører de manuelt opp selv om lux er høy.

For å få logikken til å i utgangspunktet virke som du har koblet den, så må Luc være mindre enn, og AND med linje trigger=string slettes. Tipper du ser logikken har gått i feil i “log” . Ved begrensing av logikk kjøring ved manuell kjøring, så må du benytte Set-variabel blokk etter if-node, kommer i streng “ned” og benytte andre funksjoner for å resette variabelen. Da kan du legge den inn som en And kriterie i if-node

Fått den til å fungere nå når jeg fjernet variabel i If men nå er jo problemet at den sender push hver eneste gang sensor registrerer endring i lux. Tips?

Det er da variabler kan komme til sin rett. Her har du ett forslag:

1.IF-node blir satt opp som dette: Trigger=<1000 AND Screen_ned=false AND Screen_opp=true
2. Jeg tenker da at du lager en variabel som heter “Screen_ned” . Denne legger du inn med enten true/false, beroende på om Screens er nede eller oppe nå. Husk og ikke huk av “in memory”, den bør ikke være global og er en “Bool”.
3.Jeg tenker da at du lager en variabel som heter “Screen_opp” . Denne legger du inn med enten true/false, beroende på om Screens er nede eller oppe nå. Husk og ikke huk av “in memory”, den bør ikke være global og er en “Bool”.
4. Set variabel-nodene setter Variablene du akkurat har laget til den statiske verdien som jeg har skrevet i teksten.

Herlig! Supert at du tar deg tid. Har aldri brukt en variabel i flow før. Hvordan bruker jeg den og hva er den egentlig til?

Variabler lager du for å f.eks hente informasjon fra andre automasjoner (da bruker du globale variabler), i dette tilfelle kan du lage variabler som ikke er globale, da kan du bare bruke variablene i den automasjonen du har laget de i. For og få en automasjon til å stoppe, kke spamme med snarvei-action og Push i dette tilfelle, så kan variabel være kjekt.

Her har du en Set variabel-node som jeg har i en Automasjon, ved trigger inn på noden, så blir variabelen “Varsel_for_full_beholder_avfukter” satt til true. Du kan lage variabler ved og f.eks trykke på den gule “add” knappen. Du må lage to forskjellige. Hvis screen er nede, så velger du true når du lager variabelen, og false på opp variabelen, dette kun for å sette “utgangsverdien”, så blir de satt til true og false, beroende på hva du velger som Static-output i set variabel-node.
image

Her har du den samme variabelen, men brukt i en If-node, dette for å forhindre gjentagende pushvarsel for hver effektmåling jeg får fra utstyret som fortsatt da er under angitt grenseverdi. Du kan se bort ifra den midterste linjen, for der bruker jeg en variabel som jeg henter fra en annen automasjon (derfor huket av Global, for å få den tilgjengelig i rullegardin menyen)

Takk :raised_hands:t2: jeg er inne på noe for de går ned men det kan se ut som jeg bør legge inn noe for at de ikke bare skal gå rett ned igjen om noen manuelt kjører de opp? Samtidig så får jeg «true» i timeline på begge pushvarslene så den sender ikke push.

Kanskje greit å legge inn et timefilter etter trigger (eller etter if?) til feks kl 15 hver dag? Så om noen kommer hjem fra jobb etter dette og tar de opp så går de ikke ned igjen av seg selv resten av den dagen? Regner med at filteret reseter seg av seg selv og vil kjøre ny flow neste dag innenfor tiden filteret er åpent?

De vil gå ned igjen ved neste rapportering av LUX, så lenge den fortsatt er over Trigger verdien i IF, det er riktig.

Det du sier om Timeline skjønte jeg ikke.

Ved overstyring er det mange muligheter. Men noe som kan være det enkleste, er hvis utstyret du bruker til å kjøre solskjermingen sender koder til assosiasjongrupper ved betjening av ekstern bryter, for da kan du legge det inn som en trigger i en automasjon, for å sette/resette en variabel for å så bruke den i IF-noden i denne flowen igjen. Da må du lage en global variabel, hvis du lager en ny automasjon.

Du kan og legge inn timefilter som du foreslår, da vil kommandoen gå til Action-node kun i tillatt tidsperiode, men det betinger at du får en LUX-rapport i dette tidsrommet. Den går ikke automatisk ned eller opp på bakgrunn av LUX-rapport som har kommet før tidsfilteret. Automasjonen kjører på bakgrunn av Trigger.

Jeg ville også lagt inn en sjekk på at modus er Home i den IFen. Så kan du legge til en trigger ved bytte til away/sleep/vacation hvor du tar ned solskjermen og resetter variablene. Solskjerming holder også på varmen i huset, så det kan være greit å ha den igjen om natten.