Ny app og IDLock101

  • Hvordan slår man på/av smekklås i den nye appen?
  • Jeg har røde utropstegn forran mine ytterdører i den nye appen. Hva betyr dette? Dersom dette indikerer noe feil, så vet jeg ikke hva dette skulle være. Kan det være noe ift. 101- vs 150-serien?

Smekklås kan per i dag ikkje styrast frå ny app. FH har sagt at dette kjem etter kvart.

Det tyder at eitt eller anna er feil, ja. Me sleit noko med dette i ein periode då det virka som om FH ikkje fekk skikkeleg kontakt med våre ID Lock 150 no og då.

Viss låsane fungerer som dei skal og rapporterer dei data dei skal så ville eg ikkje brydd meg så mykje om det, men heller sett om det går seg til etter kvart. Viss det ikkje går over etter kvart, eller viss låsane ikkje fungerer slik dei skal, så er kanskje ein telefon eller ein E-post til FH support ikkje så dumt. :slight_smile:

1 Like