Oppvarming stopper 1 grad under måltemperatur

Hei! Jeg har to hus med Futurehome Smarthub og i begge to så virker det som om oppvarming (varmekabler) stopper ca 1 grad under måltemperatur. Er dette normal oppførsel fra systemet?

Hvilken termostater har du? Gulvføler, romføler?

Jeg har Heatit z-trm3 og de stopper ikke før det er innstilt temperatur her hos meg. Dette styres vel mest av selve termostaten vil jeg tro, og ikke av huben som vel bare sender setpunktet til termostatene.

Jeg har de som følger med Strømkontroll-pakken (Connecte Smart Termostat). Bruker både romføler, gulvføler og ekstern føler, det varierer med termostatene.

Skjønner, ingen erfaring med de, dessverre.
Men kan det være at de skrur seg av litt før for at restvarmen i prinsippet skal varme opp den siste graden? Kun gjetting fra min side :see_no_evil:

Se om det hjelper noe å justere på hysteresr innstillingen i termostaten. Connecte kaller det “sving” av en eller annen grunn. Standard hysterese innstilling er visstnok 2grader, og det burde da bli oppvarming til 2 grader over innstilt temperatur. Men prøv å juster på parameteret, og se om oppførselen endrer seg.

Takk, jeg skal prøve!