Effektstyring av termostat?

Jeg har fått installert den strømsparepakken. Da Oneco installerte den, sa de at jeg ikke hadde gulvføler til termostaten, og termostaten var i gangen, på utsiden av badet. Så romføleren gir “ingen mening”.

Konsekvensen er at gulvet på badet enten er brennende varmt, fordi det er kaldt i gangen, eller slått helt av, fordi det er varmt nok i gangen. Siden det er mange elementer som påvirker temperaturen i gangen, blir det jo bare tull å bruke romføler.

Hva gjør jeg da? Kan den “hackes” til å gi effektstyring, slik som en del andre temostater kan? Må jeg skifte ut?

Kan jeg legge ned en batteridrevet zigbee-temperaturføler på gulvet, og la den være “føler” for temperatur, slik at badet får en stabil temperatur?

Det siste er mulig. Bare sett at temperaturføleren er den som styrer rommet.

1 Like

Man kan også effektsstyre ved å lage en flow i thingsplex som skrur den på en stund, også av, deretter gjenta.

Jeg har en i gangen som er på i 2 minutter og av 10, som blir 20%.

Du bruker kun gulvføler og dropper romføleren. Det kan stilles inn på selve termostaten. Slik du sier det er satt opp er det jo ingen sammenheng mellom termostatens romføler (som står på utsiden) og gulvføler. Det er veldig vanlig å kjøre kun gulvføler på flisgulv.

Ser jeg leste feil, så se bort i fra mitt innspill.

Du mener gulvføler, mens intern romføler ikke benyttes?

Nei. Putt en vanlig tempføler på gulvet/i rommet som foreslått og sett den som main temp sensor (ellerno) i det rommet.

Termostaten skal også være i det rommet.

Jeg mener det holder, men mulig du må lage en form for trigger.

Hei,
Om jeg ikke misforstår, tror jeg kanskje at jeg har en tilsvarende situasjon som deg på ett bad og ett vaskerom. I begge rommene var det gamle brytere på utsiden av rommene og ingen temperaturfølere i gulvene. Varmekablene hadde 2 sløyfer og ikke overveldende effekt.

Jeg fikk erstattet de gamle bryterne med Heatit Z-TRM3. Denne termostaten har kanaler for både intern sensor, gulvsensor og ekstern sensor.

Jeg benytter Heatit External Room Sensor i begge rom. Hos meg er det kun boret et hull igjennom veggen til bad/vaskerom og plassert sensoren der. Den kan for øvrig plasseres hvor som helst i rommene.

I min situasjon har dette fungert helt fint. Jeg ønsker og kan stille inn ønsket temperatur i rommene og ikke i gulvet. Ønsker man eventuell kontroll på temperaturen i gulvet kan en plassere en sensor der i tillegg.

Takk! Men hvordan gjennomfører jeg dette?

Takk.

Er det noen som vet om Futurehome Termostat har anledning til slik ekstern sensor? Fra produktsiden synes det ikke å være slik, men det kan hende det finnes likevel.

Takk - dette synes å være et godt forslag. Jeg er ny med dette, så spørsmålet er da om dette slår av og på selve termostaten (slik at den ikke får strøm deler av tiden), eller om det kun er snakk om å sende strøm til varmekablene deler av tiden fra termostaten.

Hvordan kan jeg velge at Futurehomes termostat skal benytte ekstern sensor?

Den enkleste metoden er å stille termostaten til 30 grader når du vil ha den på og for eksempel 18 grader slik den er av. Du kan også velge en mer normal temp for å skru den av, som 23 grader - da blir det ikke skrud av om det er litt kaldt i gangen.

Jeg kikka litt rundt i appen og mitt forslag om å sette “Main temp sensor” på rommet holder ikke.

Men en automasjon burde gjøre susen.

When → Sensor

Reports → temp

for “sensoren du har i rommet” (Irriterende devicevalg her, står ikke rom så man må navngi hver eneste sensor med hvilket rom den er i og det blir ikke pent og burde ikke være nødvendig.

Så er det en automasjon for temp lavere enn du vil ha det som skrur termostaten opp til massevis (30c for eksempel :=) og en for høy nok temperator som setter termostaten til 6c.) Avhengig av hva hvordan termostaten funkerkan det være endre strategier som er enklere (Slå av og på for eksempel).

Hva med å be Oneco bytte termostat. Som leverandør med kompetanse burde de ha visst bedre.