Pin koder ID Lock feiler

Første bruker med pin kode gikk fint å legge inn med appen. Deretter får jeg legge til ny bruker, men pin kode virker ikke på låsen. Når jeg prøver å slette en bruker, ligger brukeren fremdeles i appen. Når man går innpå en bruker får man opp 4 bokser for å legge inn pin kode. Hva når man da bruker flere siffer? Tror det er en liten programmerings feil her…

https://futurehome.canny.io/feature-requests/p/idlock-advanced-function

Hvilken versjon har du av appen?
Kan du også sjekke om det er tilgjengelige oppdateringer ved å gå til settings - household - hub settings - software update ? :slight_smile:

Skal være siste versjon. Får ikke opp noen oppdateringer i alle fall.
Kan opplyse om at new door access knappen ikke fungerte tidligere. Så ekskludert jeg låsen, resatte den og inkluderte den igjen. Da fungerte knappen første gang. Da jeg la til ny kode fungerte det ikke. Når appen/hubben sender den nye koden til låsen, ser det ut som låsen ikke kvitterer på å ha mottatt den. Appen står og sender, uten å få “done” meldingen.
Jeg bruker 6 siffer, men etter jeg la til den andre koden, virket ikke den første heller. Prøvde de 4 første sifferne, og det virket! De to siste sifferne ble altså slettet.
Måtte legge inn koder manuelt i låsen. Nå rapporterer appen at “noen har åpnet døren”.

man. 1. feb. 2021, 22:19 skrev espen via Futurehome <futurehome@discoursemail.com>: