Pin koder ID Lock feiler

Første bruker med pin kode gikk fint å legge inn med appen. Deretter får jeg legge til ny bruker, men pin kode virker ikke på låsen. Når jeg prøver å slette en bruker, ligger brukeren fremdeles i appen. Når man går innpå en bruker får man opp 4 bokser for å legge inn pin kode. Hva når man da bruker flere siffer? Tror det er en liten programmerings feil her…

https://futurehome.canny.io/feature-requests/p/idlock-advanced-function

Hvilken versjon har du av appen?
Kan du også sjekke om det er tilgjengelige oppdateringer ved å gå til settings - household - hub settings - software update ? :slight_smile:

Skal være siste versjon. Får ikke opp noen oppdateringer i alle fall.
Kan opplyse om at new door access knappen ikke fungerte tidligere. Så ekskludert jeg låsen, resatte den og inkluderte den igjen. Da fungerte knappen første gang. Da jeg la til ny kode fungerte det ikke. Når appen/hubben sender den nye koden til låsen, ser det ut som låsen ikke kvitterer på å ha mottatt den. Appen står og sender, uten å få “done” meldingen.
Jeg bruker 6 siffer, men etter jeg la til den andre koden, virket ikke den første heller. Prøvde de 4 første sifferne, og det virket! De to siste sifferne ble altså slettet.
Måtte legge inn koder manuelt i låsen. Nå rapporterer appen at “noen har åpnet døren”.

man. 1. feb. 2021, 22:19 skrev espen via Futurehome <futurehome@discoursemail.com>:

Hei.
Hva ble løsningen her? Sliter med noe av det samme, jeg får registrert 2 brukere som virker og alt annet jeg prøver og registrere etter de to feiler. De blir forøvrig opprettet, men fungerer ikke og lar seg ikke slette.

IdLock bekreftet at det var et problem at koden man legger inn i nr. 1 skriver over master koden, slik jeg erfarte. Ellers er det ingen løsning på problemet. Navn vises på kode nr 1. Har lagt inn andre koder manuelt i låsen, men her kommer selvfølgelig ingen navn i hendelseslisten. Synes det er rart at et selskap med ett produkt (IdLock) ikke klarer å lage det bedre. Har flere ganger vurdert å gå tilbake til Yale Doorman, men den er jo ikke akkurat billig.

Litt off topic kanskje, men får dere opp varsel i app dersom alarmen på låsen utløses? Og får dere til å aktivere service pin rett fra app?

Får melding når noen taster feil pin, så det er bra. Man kan ikke opprette servicekoder fra appen. Får heller ingen varsel ved alarm på låsen. Noe som kanskje er vel så viktig som varsel om feil pin.

Jeg slet også med å legge inn mer enn en kode. Samme med å slette koder igjen. Løsningen ble å ta ut batteriene og sette den inn igjen. Da har man et vindu på ca 1 min til å legge til og slette koder. Via FH…

Hei
Vurderer å oppgradere min id lock 101 til 150.
Får man nå opprettet pinkoder, midlertidig koder mm i appen? Får man logg over hvem som har låst seg inn mm?

Du får oppretta vanlege kodar via appen, men ikkje midlertidige per i dag.

Du får logg i tidslinja over kva for kodar som er bruka, ja. Me har litt problem med dette akkurat no då tidslinja hjå oss ikkje oppdaterer seg skikkeleg, men funksjonaliteten er der i alle fall. :slight_smile:

Kun logg eller kan man velge å få varsel på tlf når noen låser seg inn?

Du får varsel, ja. :blush:

Takk for svar :grinning:

1 Like