Playground update - easee 2.0.0

3 Likes

Jeg trenger en funksjon til å tvinge dattera til å plugge inn ladekabel når strømmen er billig. Noe håp for den funksjon? :grinning:

1 Like

Fotlenke med strøm, som gir støt hvert 30sek inntil lading pågår? :joy::rofl::partying_face:

2 Likes

Endelig, men det er noe muffens med måten den rapporterer forbruk på. Kan nesten virke som 10-gangeren.

Finner ikke laderen som en device i automasjoner.
Triks for å få den inn?

Hei!
Har du husket å plassere laderen i et rom?
Du finner det under innstillinger → enheter → laderen → innstillinger → dra den inn i rom og lagre :+1:

1 Like

Ja den ligger i garasjen, har fjernet og lagt den til i et annet rom også uten hell

Hm, det var litt merkelig. Da vil jeg anbefale å ta kontakt med support-gjengen vår på support@futurehome.no eller på telefon 23506847 mellom 08-16.

Jeg ser nå at jeg heller ikke finner Energy i automasjoner. kan det ha en sammenheng?
Skulle legge inn spotpris automasjon, men det går ikke

Alt var min feil, hadde ikke auto update på appen :blush:

2 Likes