POST med form-data (Somfy-integrasjon)

Hei

Er det mulig å gjøre en POST-request med form-data?

Bakgrunn:
Forsøker å sette opp en enkel flyt for å kontrollere mine Somfy-solskjermer via en Connexoon-boks.
Det finnes et uoffisielt API som bl.a. brukes av Home Assistant, og et Python-prosjekt her: GitHub - dmaasland/python-tahoma-api: Async Python wrapper to interact with internal Somfy TaHoma API, or other OverKiz API's.

For min del trenger jeg egentlig bare å gjøre et login-kall med brukernavn/passord, etterfulgt av et kall med en kommando. Det fungerer fint via f.eks. Curl eller Postman.
Login:

curl --location --request POST 'https://tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login' \
--form 'userId="xxx@xxx.no"' \
--form 'userPassword="xxx"' -v

Får da en Set-Cookie med en JSESSIONID i response header, som jeg kan bruke videre.

Lukk en solskjerm:

curl --location --request POST 'https://tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/exec/apply' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: JSESSIONID=xxx' \
--data-raw '{
  "actions": [{"deviceURL": "io://xxx", "commands": ["close"]}]
}'

Har også begynt på en flyt som fungerer bra så lenge jeg har en fersk JSESSIONID.
Skjermbilde 2022-01-17 kl. 15.10.31

{
 "Id": "up3cVaWmxToMz1h",
 "ClassId": "dkUbz2L4rwiotuU",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-01-15T02:27:38.208780302+01:00",
 "UpdatedAt": "2022-01-16T23:39:00.525098419+01:00",
 "Name": "Solskjerm_venstre",
 "Group": "Somfy",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Screen",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:up3cVaWmxToMz1h_0",
   "Service": "barrier_ctrl",
   "ServiceInterface": "cmd.tstate.set",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "string"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 150,
    "y": 176
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": "open"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "if",
   "Label": "If open",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "open",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "4",
    "TrueTransition": "3"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 151,
    "y": 356
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "rest_action",
   "Label": "Open screen",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Auth": {
     "ClientID": "",
     "ClientSecret": "",
     "Enabled": false,
     "GrantType": "",
     "Scope": "",
     "Url": "",
     "userId": "",
     "userPassword": ""
    },
    "Headers": [
     {
      "Name": "Cookie",
      "Value": "JSESSIONID=<fjernet>"
     },
     {
      "Name": "Content-Type",
      "Value": "application/json"
     }
    ],
    "LogResponse": true,
    "Method": "POST",
    "RequestPayloadType": "json",
    "RequestTemplate": "{\n  \"actions\": [{\"deviceURL\": \"io://<fjernet>\", \n  \"commands\": [\"open\"]}]\n}",
    "ResponseMapping": [],
    "Url": "https://tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/exec/apply"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 32,
    "y": 535
   },
   "TypeAlias": "HTTP msg"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "rest_action",
   "Label": "Close screen",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Auth": {
     "ClientID": "",
     "ClientSecret": "",
     "Enabled": false,
     "GrantType": "",
     "Password": "",
     "Scope": "",
     "Url": "",
     "Username": ""
    },
    "Headers": [
     {
      "Name": "Cookie",
      "Value": "JSESSIONID=<fjernet>"
     },
     {
      "Name": "Content-Type",
      "Value": "application/json"
     }
    ],
    "LogResponse": false,
    "Method": "POST",
    "RequestPayloadType": "json",
    "RequestTemplate": "{\n  \"actions\": [{\"deviceURL\": \"io://<fjernet>\", \n  \"commands\": [\"close\"]}]\n}",
    "ResponseMapping": [],
    "Url": "https://tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/exec/apply"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 306,
    "y": 532
   },
   "TypeAlias": "HTTP msg"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Denne flyten lar meg legge til en solskjerm i appen og jeg kan styre den i noen minutter.
Det jeg forsøker er å sette inn en node som henter JSESSIONID før kommando-kallet, men jeg kan kun velge json eller xml som payload. Er det mulig å bruke form-data på et vis ved å kode dette rett i source, og hente data fra response header?

Så litt på å lage en app i Playground, som hadde vært den beste løsningen. Men foreløpig føler jeg det blir litt for omfattende og tidkrevende å sette meg inn i.

Løste det foreløpig ved å gå via en Firebase Cloud Function som jeg lagde for formålet, så får jeg se om jeg får tid til å lage en Edge-app senere.

1 Like