Airthings API

Hei, er det noen som har fått til integrasjon mot Ahirthings API fra Thingsplex?
Har forsøkt å sette opp en HTTP request action, men etter ett vellykket kall mot https://accounts-api.airthings.com/v1/token med grant type “client_credentials”, scope “read:device:current_values” samt client id og client secret satt, så får jeg bare:
401 Unauthorized
refreshing access token.
error loading refresh token from context: record not found.

Det fungerer fint fra Postman.
Noe jeg har oversett?

1 Like

Hei, har du fått til denne integrasjonen?

Hei, jeg løste det ved å ta i bruk Home Assistant på en Raspberry PI. Home Assistant har god støtte for Airthings (og masse annet som ikke er tilgjengelig fra Futurehome). Trigger da flyten i Home Assistant med HTTP kall (webhook) fra Thingsplex.

1 Like

Hadde håpet å slippe å sette opp en duppedings til. Styrer du eksterne enheter da fra Home Assistant eller fra FH/Thingsplex?

Og er det noen andre her som har fått til integrasjon med AirThings?

Spørs hva som skal styres. HA har generelt bedre støtte for wifi baserte enheter, men trigger flyt i TP for zigbee/z-wave enheter. Ikke forsøkt noe mer å sette opp støtte for Airthings direkte i FH.