Problem med gammal app?

Er det fleire som ikkje kjem inn på gammal app i dag til morgonen? Eg kjem ikkje inn verken via app (Android) eller via nettlesar på PC.

(Ny app fungerer som han skal her.)

undersøker

@Torfinn

1 Like

@Torfinn Skal være på vei tilbake nå.
https://status.futurehome.io/

1 Like

Storvegs, @espen! :+1:

@espen, då ser det ut som at samme problemet har dukka opp att. No til morgonen kjem eg inn på ny app, men ikkje gammal.

Då var det i orden att. :blush::+1:

1 Like