Problem med oppstart av Smarhub 1v1 og Futurehome Classic

Helt fersk på dette med FH og trenger tips og råd.

Har Tibber som strømleverandør og ønsker å integrere FH i Tibber sin app. Dette fordrer bruk av FH Classic slik jeg ser det.

Har en smarthub 1V1 og denne klarer jeg ikke å få koblet opp i FH Classic. App’en leter og leter i det uendelige.

Hvis jeg i stedet prøver med den nyere versjonen av FH app’en, så går det som varm for i nysnø.

Gjør jeg noe galt eller er ikke smarhub 1V1 kompatible med FH Classic?

Alternativet ser ut til å bli og droppe integrasjonene mellom FH og Tibber.

Den nye huben fungerer ikkje med gamal app, så du gjer ikkje noko gale.

Tibber-støtte skal vere på veg til ny app.

Hei og takk for avklaring.

Da kan jeg fortsette forberedelsene i prosjekt “varm hytte”.

Mvh
Svein Olav Leithe

lør. 27. mar. 2021, 19:38 skrev Torfinn Brokke via Futurehome <futurehome@discoursemail.com>: