Prøver å lage en flow som trigger med bakgrunn i når zaptec-laderen lader

Det viser seg ikke så enkelt. Jeg prøver å bruke evt.current_session.report for laderen. Denne gir hvor mye som er ladet som en float-verdi. Tenker at jeg kan si noe om at så lenge float>0 skal f.eks varmepumpen skrus av. Problemet mitt er at jeg ikke får noe reaksjon i flowen når rapporten tikker inn. Noen som vet hvorfor? @espen kanskje?

Hei!
Del gjerne flowen her + meldingen som trigger flowen om du har mulighet :slight_smile:

@espen Det som er utfordringen er at det virker som om evt.current_session ikke trigger i det hele tatt. Akkurat som at som at flowen ikke registrerer at rapporten kommer inn i systemet

{
 "Id": "iaGjGZWkRvRRwDA",
 "ClassId": "iaGjGZWkRvRRwDA",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-04-06T13:50:03.200582752+02:00",
 "UpdatedAt": "2022-04-06T13:59:05.912069034+02:00",
 "Name": "Lader",
 "Group": "Zaptec",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "no label",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zaptec/ad:1/sv:chargepoint/ad:ZAP025535",
   "Service": "chargepoint",
   "ServiceInterface": "cmd.current_session.get_report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 467,
    "y": 244
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "if",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "4"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 337,
    "y": 394
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "Push notification",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Lader",
      "SiteId": "07be348d-8064-44af-b909-00b62db9f136"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 355,
    "y": 550
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}
´´´

Ser ut som service på din trigger er en kommando (cmd). Burde vel vært en event, som du selv skriver i teksten.

PS: For å dele kode, slik at andre kan legge den inn i sin hub for å se, så trykk på “</>” her i kommentarfeltet og legg inn koden der det står beskrevet.

Bra spottet! Har nå rettet opp i koden, fungerer fortsatt ikke:

{
 "Id": "iaGjGZWkRvRRwDA",
 "ClassId": "iaGjGZWkRvRRwDA",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-04-06T13:50:03.200582752+02:00",
 "UpdatedAt": "2022-04-06T19:21:20.915481377+02:00",
 "Name": "Lader",
 "Group": "Zaptec",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "no label",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zaptec/ad:1/sv:chargepoint/ad:ZAP025535",
   "Service": "chargepoint",
   "ServiceInterface": "evt.current_session.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 467,
    "y": 244
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "if",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "4"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 337,
    "y": 394
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "Push notification",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Lader",
      "SiteId": "07be348d-8064-44af-b909-00b62db9f136"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 355,
    "y": 550
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}

image

Så blir det litt enklere og å se over koden.

{
 "Id": "iaGjGZWkRvRRwDA",
 "ClassId": "iaGjGZWkRvRRwDA",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-04-06T13:50:03.200582752+02:00",
 "UpdatedAt": "2022-04-06T19:21:20.915481377+02:00",
 "Name": "Lader",
 "Group": "Zaptec",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "no label",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zaptec/ad:1/sv:chargepoint/ad:ZAP025535",
   "Service": "chargepoint",
   "ServiceInterface": "evt.current_session.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 467,
    "y": 244
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "if",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "4"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 337,
    "y": 394
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "Push notification",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Lader",
      "SiteId": "07be348d-8064-44af-b909-00b62db9f136"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 355,
    "y": 550
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}

Må nok filtreres ut i Trigger eller med en Transform etter Trigger. Står det noe i “log” knappen `?

time level comp ntype nid msg
2022-04-06 19:12:44.26 info fnode Subscribing for service by address :pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zaptec/ad:1/sv:chargepoint/ad:ZAP025535
2022-04-06 19:12:44.275 info flow Flow Lader is running
2022-04-06 19:21:19.404 info flow Stopping flow Lader
2022-04-06 19:21:19.404 info fnode Trigger stopped by SIGNAL_STOP
2022-04-06 19:21:20.905 info flow Stopped . Lader
2022-04-06 19:21:20.942 info flow Starting flow : Lader
2022-04-06 19:21:20.943 info flow ---------Initializing Flow Id = iaGjGZWkRvRRwDA , Name = Lader -----------
2022-04-06 19:21:20.946 info fnode TriggerNode is listening for events . Name = no label
2022-04-06 19:21:20.947 info fnode Subscribing for service by address :pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zaptec/ad:1/sv:chargepoint/ad:ZAP025535
2022-04-06 19:21:20.962 info flow Flow Lader is running

Det er greia, den trigger ikke en gang…

Har ikke Zaptec, så kommer nok til kort her, for å få filtrert verdien ut av trigger node. Espen klarer nok å lede deg på rett vei :slight_smile:

Ser du meldingen i message stream og kan kopiere den hit?

{
 "serv": "zaptec",
 "type": "evt.current_session.report",
 "val_t": "float",
 "val": 2.038,
 "props": {
  "unit": "kWh"
 },
 "tags": null,
 "src": "zaptec",
 "ver": "1",
 "uid": "a2709df6-7d8b-465c-8dc7-353e8b95cec2",
 "topic": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zaptec/ad:1/sv:chargepoint/ad:ZAP025535"
}

Kan du prøve å endre til 1.0 i if noden?

Hvor skal jeg endre til 1.0 i koden?

i if noden.
Nå har du >0 (type float)
Kan du teste med > 1.0. (type float) ? :slight_smile:

Prøvd, hjalp ikke. Problemet er at triggeren ikke trigges av rapporten. Forsøkte å fjerne if-node og gikk rett fra trigger til melding. Ingenting skjer når rapporten dukker opp i message stream. Når jeg ser på logen har det ikke skjedd noe som helst. Blir aldri trigget.`

{
 "Id": "iaGjGZWkRvRRwDA",
 "ClassId": "iaGjGZWkRvRRwDA",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-04-06T13:50:03.200582752+02:00",
 "UpdatedAt": "2022-04-21T15:44:45.079412473+02:00",
 "Name": "Lader",
 "Group": "Zaptec",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "no label",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1.0/mt:evt/rt:dev/rn:zaptec/ad:1/sv:chargepoint/ad:ZAP025535",
   "Service": "chargepoint",
   "ServiceInterface": "evt.current_session.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 467,
    "y": 244
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "Push notification",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Lader",
      "SiteId": "07be348d-8064-44af-b909-00b62db9f136"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 355,
    "y": 550
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}

`

I den siste du sendte her så er adressen feil da pt:j1.0 og ikke pt:j1

@espen: Det har jeg rettet, men som sagt tidligere: Laderen trigger ikke, eller triggeren trigger ikke…

:thinking:
@markus Kunne du sjekket hva som kan være galt her?