Python App eksempel?

Har dere et eksempel på App som bruker Python? Jeg ønsker å lage en App for Panasonic varmepumpa, og for å slippe å lære meg enda et nytt programmeringsspråk (altså Go) så kan jeg litt Python i det minste (selv om jeg foretrekker JS/TS).

Python-script finnes det samtidig mye av i HomeAssistant verden, så det hadde vært greit å nyte godt av det store PyPi biblioteket som finnes der.

eller dokumentasjon på hva som må gå inn og ut av en “blackbox” (altså docker containere) over hvilke protokoll. Det burde være nok, for da slipper jeg å tolke Go og oppsettet på Github’en

Hi ,
Is your intention to create and run your code outside or inside Futurehome hub and make it installable via Playgrounds (internal app store)? Both options are available, the former is more simple, and the latter is more complicated but concepts are the same.

If the intension is to run software on an external host, all communication happens over MQTT (you can enable mqtt access via mobile app), high-level architecture looks following :


It’s essential to get familiar with FIMP protocol - https://github.com/futurehomeno/fimp-api

Speaking of examples :

Great, thanks. Eventually I want i to run as an app in the HUB though Playgrounds.

So Apps is using MQTT over a FIMP protocol?

Great, a lot easier to try out and learn the API at external host first, then move it over to Playgrounds later on. Thanks for all the resources :slight_smile: