Qubino relay melder ikke lenger forbruk under klima

Har en Qubino flush relay foran varmepumpen for å få oversikt over forbruket under klima i appen. Dette har fungert helt supert, og den brukes kun til energiavlesning, bryter/termostat brukes ikke.
Nå påstår appen at alle data er fra 10. juli, mens den samtidig oppdaterer effekt og kWh kontinuerlig, og vises riktig i analytics i TP. Denne effekten vises ikke under klima, der står den i 0w. Bug i appen eller noe?

Noen forklaring på dette?

Har du plassert den i et eget rom?
I og med at du bruker type som heater, så finnes det kanskje ikke en temp-sensor som måler noe temp som styrer om releet skal slå inn eller ikke ?
Har du forsøkt å endre type til apparat, og se om du får målinger på apparat på energy view ?

Jo, det står et Fibaro eye i samme rom, termostaten er stilt til 30˚ for å ikke endre på reléet.
Endre til apparat gjør ingen forskjell.
Qubinoen virker tilsynelatende akkurat som den skal, og endrer watt i enhetsverdiene, men ikke under klima eller apparat, der står den konsekvent til 0w.
Kan det har noe med å gjøre at appen tror det er gamle data?

Har du forsøkt å polle (registrer) ? Ligger under tilleggsfunksjoner

Polle/registrer gir ny watt og kWh verdi, men oppdaterer ikke tidspunkt, der står det fortsatt 10.juli :crazy_face:

Er det fortsatt likt ?

Takk for at du følger opp Espen! :+1:

Alt er likt her, eneste er at kWh har økt til 388, men med samme datostempel.

Poll gjør ingen endring.

kWh er forbruk over tid, likt som strømmåleren din hjemme.
Har du forsøkt via thingsplex > adapter > finn enheten > services > finne sensor_power eller meter_elec å trykke på Get Report?

Den oppdaterer med nye verdier under enhetssiden i appen og i Thingsplex, men datostempelet endres ikke, og den telles ikke med på energi siden i appen.

Kunne du forsøkt å ekskludert og deretter inkludert den igjen ?