Rangering av automasjon

Nå har jeg hatt Futurehome en uke og har begynt å sysler med automasjon. Jeg lurer på om det er noen automasjoner som har “forrang”? Alt ser jo ut til å kjøre samtidig. For eksempel: Når forbruket overstiger 4kWh vil jeg ikke at varmepumpa skal gå. Samtidig har jeg en “flow”, hvis det er det det heter, som skrur VVB av hvis prisen er mer enn 5% over gjennomsnittsprisen for dagen. Ellers skal den kunne gå. Så - hvis den første, den med 4kwh, har slått inn og stoppet VVB, vil da VVB starte igjen når det er “trygt” ?

Den siste som kjøres overstyrer tidligere. Så om din VVB flow skrur på VVB og forbruket går opp til 5kw etterpå, kommer begrensyningsflowet til å slå inn og skru den av. Det kommer til å kjøre hver time. (HOm jeg forstår det riktig. :slight_smile: )

1 Like

@mhenkenis du har forstått det riktig. Hovedregelen er: siste melding gjelder.
I praksis vil det betyr at forbruksgrensen vil “overstyre” pris-automasjonen. Grunnen til dette er at automasjonen på pris kjører hver hele time (siden det faktisk er da prisene justeres), mens HAN-sensoren sender data fortløpende.

1 Like

Hei. Jeg er helt ny med Futurehome og bruk av Forum. Kan være spørsmålet stilles feil sted.
Mitt spørsmål: Fins det et eller annet form for display som kan vise status, effektforbruk/momentant strømforbruk, spotpris etc. Mh Eivind50

Hei og velkommen!
Med en HAN-sensor koblet til Smarthuben vil du kunne se sanntidsforbruket i appen.

På dette stedet er det også en smart termostat som viser 1,4kW i forbruk, derfor dukker denne opp med egen klima-kategori.

Pr. nå er det dessverre ingen måte å se strømprisen i kroner og øre, men han kan sette opp automasjoner som f.eks. “Hvis strømprisen er høyere enn dagens gjennomsnitt → skru en enhet av. Hvis prisen synker under dette nivået igjen → skru på”

Er kanskje mulig for futurehome-teamet å legge inn ny funksjon som sjekker 2 parametre? Altså dersom HAN > x eller pris > y, så er vvb = off, else vvb = on.

Dette er mulig å gjøre i Thingplex, kan legge til ulike if-noder i automasjoner der :blush:

2 Likes