Rominndeling

Er det ennå mulighet for å vise kategorier og enheter pr rom? Nå vises kun totalt antall enheter pr kategori. Savner å se ROM-KATEGORI-ENHETER

Er det ikke sånn under her du mener da?

Trykk på linjen eller fanen, så utvider den seg, da ser du enhetene.

1 Like

Feks. Trolig fordi jeg aldri kom så langt. Ute rommet ville ikke la seg legge til uten at huben låste seg. Absolutt alt gikk i stå med den jeg hadde.

Men hvordan ser hovedskjermen din ut?

Prøv med en restart av huben via innstillinger - husholdning - hub-innstillinger - start smarthub på nytt.
Hvis ikke det hjelper, så ville jeg hørt med support.

1 Like