Samtidigstrøm

Nettleie-utregningen er jo nå ny. Det handler om å unngå å bruke for mange ting som bruker strøm samtidig. Går det an å gi beskjed i appen om dette på en måte som fx “hvis varmtvannsberederen kjører, stopp elbillading”, eller “hvis totalt strømforbruk er over xxx kw, ikke start lading”?

Ikkje direkte frå appen men relativt enkelt å setja opp om du aktiverer Thingsplex i Playground.
Tips: Leik litt med automasjoner i appen først også bygger du vidare på den i Thingsplex etterpå (i praksis treng du berre byta ut action noden).

1 Like

Hei!
Dette er ingen perfekt løsning, men ta gjerne en titt på denne: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/6438196230045-Effektbasert-automasjon

Takk for svaret!

1 Like