Setje dimmenivå på Fibaro Dimmer 2 utan å slå på ljoset?

Eg reknar med at eg allereie veit svaret på dette spørsmålet (eg er redd for at det er “nei” :stuck_out_tongue_winking_eye:), men det skadar no ikkje å sjekke uansett:

Er det mogeleg å lage ein flow som set dimmenivå X % på Fibaro Dimmer 2 utan at ljoset slår seg på i same slengen?

Grunnen til at eg spør er at eg kunne tenkt meg å laga ein “kveldsmodus” for store delar av huset der alt av ljos som vert slått på vert dimma ned uavhengig av om ein brukar rørsle, app eller fysisk brytar for å slå det på.

(Eg veit eg kan lage ei løysing der eg slår på alle aktuelle ljos, set ynskt dimmenivå og så slår dei av att med ein gong etterpå, men det vert for lite elegant i høve til det eg ser føre meg. :blush:)

2 Likes

Kommer an på hva som skal trigge lysene?
Du kan løse det vad å sette tidsbaserte moduser, også må du ha en variabel som angir status for hver lampe, som du bruker i en IF (hvis lys er på, sett følgende nivå når modus endres til ‘kveld’ feks

2 Likes

Takk for innspel! :blush::+1: Det du føreslår vil vel løyse det for alt ljos som er på der og då, medan ljos som vert slått på i etterkant ikkje vil få den nye dimmeverdien? Eller misforstår eg?

Korrekt.

Jeg er ikke ekspert på Fibaro, men jeg tror ikke det er mulig å sette dimmenivå uten at lyset slås på

1 Like

Kanskje dette kan være en løsning? Egen modus på barnerom
Lage en egen kveldsmodus og trigge denne med f.eks tidsautomasjon.
Legge inn de aktuelle triggerene > if “kveldsmodus” > lys 15% f.eks.
Tror det blir vanskelig å sette en dimmeverdi uten å faktisk aktivere lyset.

1 Like

@KetilH og @Anders: De har nok rett båe to, eg tvilar på at det det eg ynskjer er mogeleg.

De skal no uansett ha takk for gode forslag! :+1: Eg lyt berre fundere og eksperimentere noko frametter og sjå om eg finn ei høveleg løysing. :blush:

3 Likes

Er ikke dette svar på sp? [Guide] Lag din egen Custom motion flow

1 Like

Et alternativ kan vel være å bruke “kveldsmodus” snarvei til å sette en global variabel til f.eks “kveldsmodus på” og bruke den som if istedenfor “home” som er brukt i eksempelet.

Hvis det er snakk om mange forskjellige rom og lys, så vil det være litt jobb å sette det opp🙈

Det er sant. Håper det blir støtte i appen for dette. Har savnet det samme. Fiffige er at i nattmodus får du forhåndstilt hva dimmeren skal stille seg på ved bevegelse, men ikke i dagmodus. I dagmodus husker den kun siste, og har det vært natt er det nattlysdimmingen som starter ved bevegelse.

Som sagt hadde det vært veldig bra om dimming ved bevegelse kunne la seg styre av forskjellige moduser. Dagmodus, kveldsmodus og kveldkosmodus :slightly_smiling_face:

1 Like

Nja, delvis svar. :wink: Det vil funke der ljoset vert slått på ved rørsle, og eg kjem nok til å bruke dette er aktivt. :slight_smile: Men det løyser ikkje problemet viss ein brukar fysisk brytar til å slå på ljoset. Den delen av problemstillinga mi er nok diverre fysisk umogeleg å løyse per i dag.

Tror kanskje du kan løse det med å bruke standard automasjon for lys på ved bevegelse, så setter du opp en egen flow som den det ble linket til her. På den flowen kan du bruke “bool on” på lyset som trigger👍🏻
Har ikke testet det selv enda, så skal ikke si helt 100% om det vil fungere🙈

1 Like

Her er ein flow som fungerar bra for å setja dimmernivå avhengig av tidspunkt. Denne set kun den globale variabelen “twilight.tracker”, og er avhengig av ein trigger og aksjon i separat flow.

Om du ikkje ynskjer å vera avhengig av bevegelse i rommet som trigger, er det mulig å bruka evt.lvl.report - dimmernivået vil då styrast av brytar, app (eller kva det no er som har endra dimmernivået) i ein kort periode før den vert overstyrt av flow.

{
 "Id": "J4CNEZGoDV3se9y",
 "ClassId": "J4CNEZGoDV3se9y",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-07-05T19:44:13.981576071+02:00",
 "UpdatedAt": "2020-08-25T00:12:48.023104131+02:00",
 "Name": "Twilight tracker",
 "Group": "bevegelse",
 "Description": "Setter forhåndsdefinert dimmernivå avhengig av tid på dagen",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "3",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "nivå 30",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 30,
     "ValueType": "int"
    },
    "Name": "twilight.tracker",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 277,
    "y": 388
   }
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "time_trigger",
   "Label": "Klokka 8:00",
   "SuccessTransition": "11",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultMsg": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "Expressions": [
     {
      "Comments": "",
      "Expression": "0 08 * * 0,1,2,3,4,5,6",
      "Name": ""
     }
    ],
    "GenerateAstroTimeEvents": false,
    "Latitude": 0,
    "Longitude": 0,
    "SunriseTimeOffset": 0,
    "SunsetTimeOffset": 0
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1048,
    "y": 162
   }
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "time_trigger",
   "Label": "Klokka 21:00",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultMsg": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "Expressions": [
     {
      "Comments": "",
      "Expression": "0 21 * * 0,1,2,3,4,5,6",
      "Name": ""
     }
    ],
    "GenerateAstroTimeEvents": false,
    "Latitude": 0,
    "Longitude": 0,
    "SunriseTimeOffset": 0,
    "SunsetTimeOffset": 0
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 810,
    "y": 174
   }
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "time_trigger",
   "Label": "Klokka 7:00",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultMsg": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "Expressions": [
     {
      "Comments": "",
      "Expression": "0 07 * * 0,1,2,3,4,5,6",
      "Name": ""
     }
    ],
    "GenerateAstroTimeEvents": false,
    "Latitude": 0,
    "Longitude": 0,
    "SunriseTimeOffset": 0,
    "SunsetTimeOffset": 0
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 605,
    "y": 172
   }
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "time_trigger",
   "Label": "Klokka 22:00",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultMsg": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "Expressions": [
     {
      "Comments": "",
      "Expression": "0 22 * * 0,1,2,3,4,5,6",
      "Name": ""
     }
    ],
    "GenerateAstroTimeEvents": false,
    "Latitude": 0,
    "Longitude": 0,
    "SunriseTimeOffset": 0,
    "SunsetTimeOffset": 0
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 411,
    "y": 174
   }
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "time_trigger",
   "Label": "Klokka 6:00",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultMsg": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "Expressions": [
     {
      "Comments": "",
      "Expression": "0 06 * * 0,1,2,3,4,5,6",
      "Name": ""
     }
    ],
    "GenerateAstroTimeEvents": false,
    "Latitude": 0,
    "Longitude": 0,
    "SunriseTimeOffset": 0,
    "SunsetTimeOffset": 0
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 224,
    "y": 168
   }
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "time_trigger",
   "Label": "Klokka 23:00",
   "SuccessTransition": "12",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultMsg": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "Expressions": [
     {
      "Comments": "",
      "Expression": "0 23 * * 0,1,2,3,4,5,6",
      "Name": ""
     }
    ],
    "GenerateAstroTimeEvents": false,
    "Latitude": 0,
    "Longitude": 0,
    "SunriseTimeOffset": 0,
    "SunsetTimeOffset": 0
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 31,
    "y": 187
   }
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "nivå 50",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 50,
     "ValueType": "int"
    },
    "Name": "twilight.tracker",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 772,
    "y": 377
   }
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "nivå 99",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 99,
     "ValueType": "int"
    },
    "Name": "twilight.tracker",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1007,
    "y": 382
   }
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "nivå 5",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 5,
     "ValueType": "int"
    },
    "Name": "twilight.tracker",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 6,
    "y": 379
   }
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}

Denne flowen kan importerast rett inn uten modifikasjoner - men er avhengig av ein separat flow for at noko faktisk skal skje. Då er denne eit godt utgangspunkt:

2 Likes