Slette Enocean enheter

Hvordan sletter man Enocean enheter på gammel Hub? når jeg trykker på slett i appen på enheten skjer det ingenting.

Eg hadde same problemet tidlegare. Då fekk eg berre sletta ein av to EnOcean modusbrytarar. Denne koden eg fekk av @espen løyste problemet for min del:

Topic: pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1

Message:
 {
   "serv": "vinculum",
   "type": "cmd.pd7.request",
   "val": {
       "client": {},
       "cmd": "delete",
       "component": "device",
       "id": 7,
       "param": {
         
       },
       "requestId": 1597042624043
     },
   "uid": "f85284d8-a7bf-4fa7-b564-35a321be42e9",
    "resp_to": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:primefimp/ad:1",
    "src": "prime-fimp-client",
    "ctime": "2020-04-07 07:04:13 +0200",
    "val_t": "object",
    "ver": "1"
 }

Hvor ID er “id” på enhetsdetaljer på avansert fanen

Takk for svar, jeg er ikke så stødig på slike mld i thingsplex så tror jeg kanskje jeg ber FH om hjelp her :slight_smile:

2 Likes

Ja, det er nok det greiaste viss ein er usikker. Då risikerer ein ikkje å gjere noko gale. :blush::+1: